Orava küla heakord

Millised tööd talgutel tehtud said?

Orava järve ujumissillla ja laululava ümbruse korrastamine: prahi koristamine, lehtede ja oksarisu riisumine, võsa trimmerdamine, kuivanud puuokste lõikamine, uue liiva toomine ujumuskohta, välikemmergu remontimine.

Orava küla sissesõidul Orava valla kaardi ümber võsa lõikamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Etteregistreerunuid oli ainult 10, aga kohale tuli kolm korda rohkem inimesi. Olin selleks küll valmis, aga suppi oleks võinud ikka rohkem keeta.

Teeme Ära meeskonna tööga jäin rahule. Sain piisavalt infot.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Küla kogukonnaga veeta jaaniõhtu. Enne teha vajadusel talgupäev.

Mida leidsid talgutelt?

Täna sain kindlasti hea emotsiooni hest ilmast, toredatest inimestest. Kõik kohaletulnud andsid panuse küla ühistegemiste traditsiooni alustamiseks.

 

Kooli küla korda!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kõik, mis plaanis, sai tehtud: korjasime ära teeäärtesse visatud prügi, korrastasime ja riisusime küla bussipeatuse, rajasime lillepeenra, ka külaplats sai rehitsetud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli OK. Kui talgualgatus ja teha tahtmine tuleb altpoolt, ei saagi teisti olla. Selline üle-eestilise /euroopalise kampaania korras tegemine annab ühistegemisele veel lisaväärtust.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Otseselt tänasel päeval tegelikult ei sündinud, aga järgmised ühistegemised oma külaseltsiga said üle kinnitatud.

Mida leidsid talgutelt?

Kinnitust leidis teadmine, et koos jõuab palju ja kiiresti ära teha.

 

Värska laululava pargis Seto Folgi ettevalmistustalgud

 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Sügiseste ja talviste tormidega langenud või osaliselt murdunud puude saagimine ja seejärel oksaprahi koristus tulevase Seto Folgi territooriumil.

Talgute korralduse õppetunnid

Leidub inimesi, keda puudutab elukoha läheduse heakord ja seetõttu leiavad nad aja ka oma tööde kõrvalt mõne tunni ühiskondlikus korras koos teiste talgulistega panustada. Info talgute kohta tuleb levitada õigeaegselt ja eelnevalt tööd ja tegevused korralikult läbi mõelda. Teeme Ära meeskond on tasemel !

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Aastaks ette planeerida on veidi vara, hea et Teeme Ära meeskond saadab paar kuud varem üleskutse, siis jõuab ka veel leida sobiva talgutöö.

 

Külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Nagu planeeritud ,nii ka saime külaplatsi ja mänguväljaku puhtaks. Mehed parandasid vandaalide  lõhutud tantsupõrandat ,paigaldasime ka lõhutute pinkide  asemele mõned uued istumiskohad. Kuna plaanis on Jaani-õhtuks uus tantsupõrand teha ,samuti istumiskohad ,siis suurem tegemine alles ees.

Veel tuli mõnel puul alumisi oksi äralõigata ,et muru oleks parem niita ja sai ka lõke põlema pistetud ,et sinna veetud oksad ,lehepraht  põletada
Hästi  läks peale talgulistele värskekapsasupp  ja ilm oli samuti tõeliselt päikeseline.Tublisid lapsi premeerisime maiustustega.

Talgute korralduse õppetunnid

Usun,et kõik ettevõetu toimis. Eks see suur ettevõtmine ole .Jõudu ja jaksu edaspidiseks!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meil   plaaanis veel enne Jaanipäeva tantsupõranda uuendamine ja samuti istumiskohad tulevad suuremalt jaolt  välja vahetada  Ootame millal materjali kätte saame ,momendil tegeleme raha kokku saamisega. Samuti on kiik oma aja( 12.aastat )  ära elanud ja tuleb uus teha ,kas Jaanipäevaks jõuab ei oska õelda .Kõik need asjad tuleb ju põhitöö-ja pereelu kõrvalt   valmis saada.

Mida leidsid talgutelt?

Supisöömise käigus on hea igasuguseid mõtteid vahetada,mis kellegil pähe tuleb või siis infot vahetada. Seekord aga   olid emotsioonid  nende inimeste vastu laes,kes käivad meie külaplatsil laamendamas,lõhkumas .Nad on külarahvale enam-vähem teada,kes nad on ja kust nad on .kuid mida ettevõtta et nad ei jooks ja siis ka ei laamendaks öösiti  oma kambaga -ei osanud me välja mõelda .Räägitud on .ka politseid kutsutud.Jääb vaid lootus ,et äkki tänavu suvel on keegi "suureks "saanud ja enam ei tahagi  halvasti käituda.

Kas just elumõte aga lihtsalt nii on ,et ühed teevad-teised lõhuvad.kahjuks!

 

Soodoma külakeskuse ümbruse heakorratööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külakeskuse pargi korrastustööd, võsa lõikamine, lehtede riisumine ning põletamine. Kuna vastavad mehhanismid olid olemas, võeti täiendavalt ette vana maakividest seintega magasiaida varisemisohtlike katuse- ja vahelaekonstruktsioonide lammutustööd. Töid soosis ilus, vihmata ilm. Hiljem söödi külakeskuses ühiselt kohapeal tehtud suppi ja saiakesi ning kuulati lõõtsalugusid.

Talgute korralduse õppetunnid

Õppides varasematest vigadest anti seekord ühele inimesele ülesandeks jäädvustada töid fotoaparaadiga ja hoolitseda selle eest, et kõik talgulised saaksid nimeliselt registreeritud. nüüd on olemas pildimaterjal, millest kaalume külakeskuses näituse korraldamist.

Mida leidsid talgutelt?

Head meelt tegi see, et külatalgudel osales lisaks oma küla inimestele inimesi ka kolmest naaberkülast. See näiab, et kogukondlik tegevus ei piirdu kitsalt ühe külaga ja julgustab ning innustab rahvast kokku kutsuma ka edaspidi. Positiivselt üllatasid kohalikud talunikud, kes tõid kohale vastava tehnika, et lammutada aastaid vaadet risustanud ja lastele ohtu kujutanud lagunenud hoone. Talgudel osalenute silmist peegeldus puhas rõõm.

 

Metsaveerel lõbusalt

Millised tööd talgutel tehtud said?

Vana lauda seinad said lammutatud, osad mädad palgid ka põletatud, aida kõrval ladvast murdunud kask maha saetud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik tundus OK, lastel oli tähtis tunnetada, et osalevad suures ühises üle-Eestilises asjas. Kleepsud olid väga hea mõte.

Mida leidsid talgutelt?

Noortele meestele meeldis, et oli vaja nuputada, kuidas asja teha. Ühistegemise tunne on vägev!

 

Küla korda!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puhastasime külaplatsi muru kividest, et säästa niiduki teri. Korjasime Eoste, Valgesoo ja Tagametsa maanteeperved prügist. Saagisime Eoste Otteni matkaraja servast ohtlikud puud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kiidame Teeme Ära meeskonda organiseerituse eest!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgneval aastal saame jälle kokku, et puhastada küla prügist. Tulevikus plaanime korda teha Valgesoo ja Tagametsa bussipeatused ning paigaldada Porgandi veski infotahvli.

Mida leidsid talgutelt?

Talgulised leidsid uusi tuttavaid ja soovi tulla uuest kokku.

 

Mammaste- Kiidjärve matkaraja puhastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puhastasime matkaraja mahalangenud puudest ja võsast

Talgute korralduse õppetunnid

Üks inimene suudab ära teha suure töö, kuid  koos tehes on tulemus kordi suurem.Igal talgulisel oli põhjus endale "aitäh" öelda.

Mida leidsid talgutelt?

Head kaaslased ja emotsioonid, puhtad ja liikumisrõõmu pakkuvad matkarajad. Taevaskodade kant (Mammastest  Kiidjärveni) on  ju ka legendigi järgi paik, kus vanapagan leidis tröösti, kui ta paradiisist välja aeti.

 

Mooste Ämblikumaja "lillelöömine".

Millised tööd talgutel tehtud said?

Majaesisel platsil sai uuendatud mullakiht, tehtud plaaditud tee ja keldriukse esine, rajatud kaks uut lillepeenart, milliste saamiseks tuli pinnas ja kompost mujalt tuua, õlitatud trepp.

Talgute korralduse õppetunnid

Tegelikult on see käimalükkamine suurem töö kui tegemine ise. Tänud korraldajatele.

 

Taevaskoja talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korrastatud sai kaks matkarada Väikesele Taevaskojale (üks neist Kimera oru jalgrada - ajalooliselt jooksis mööda seda orgu vana Võrumaa ja Tartumaa piiriks). Rajad olid täis tormis murdunud puid.

Tehtud sai suurpuhastus külakeskuse saalis, tulekojas ja Taevaskoja raudteejaama hoones.
Suuremaks tööks oli väga räämas ja ülekasvanud raudteejaama taguse heki korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis suurepäraselt. Taevaskojas toimusid kevadtalgud juba üheksandat aastat järjest ja inimesed on harjunud selle traditsiooniga.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmiseks koostegemiseks tuleb Taevaskoja võrkpalliväljaku korrastamine ja uute postide paigaldamine.

Mida leidsid talgutelt?

Leiti rõõmu koostegemisest ja töö tulemusest. Hekk, mis siiani külla sissesõidul silma riivas on nüüd korras.