Emmaste spordikompleksi heakorratööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Spordikompleksi 18 pinki said uued istmelauad. Takistusraja puitosad värviti puidukaitsevärviga üle. Jalgpallivärava postid värviti valge värviga üle. Tenniseväljaku ääred puhastati ja korrastati, sodi veeti minema ning pandi alus rajatavale petankiplatsile.

Talgute korralduse õppetunnid

Sel aastal oli pakikese kättetoimetamine palju sõbralikum, kuna arvestati ka nendega, kes tankla läheduses ei ela: postipakiautomaate on palju enam.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Spordikompleksi edasine korrastamine.

Mida leidsid talgutelt?

Kinnituse, et spordikompleksile elu sisse puhumisega ajame õiget asja. Et noored hoolivad enda ümbrusest küll ja on valmis selle heakorda panustama, kui neid vaid veidi suunata.

 

Mänspäe kabeli koristamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kirikusaalis sai tehtud suurpuhastus - pingid, põrand, vaip jms said puhtaks. Ka käärkambris sai tehtud suurpuhastus - pingid, põrand jms said puhtaks. Väiksemad vaibad sai ära klopitud ning ka kuulutuste tahvel sai klambritest puhtaks tehtud

Talgute korralduse õppetunnid

Tulevikus võiks rohkem reklaami teha ja ka ise isiklikult inimesi kutsuda.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ka tulevikus võiks jätkata selle traditsiooniga, et talguid teha - vajadusel rohkem kui üks kord aastas.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin talgutelt hea tunde, et olen midagi kogukonna heaks ära teinud väikeste vahenditega.

 
Leisu endise kooli ja ümbruse koristamine

 

Millised tööd talgutel tehtud said? Lehtede riisumine ja koolimaja ümbruskonna korda tegemine, kuulutuste tahvli puhtaks tegemine klambritest ja kasutatud riiete müügisaali kordategemine.

Talgute korralduse õppetunnid
Enne järgmisi talguid võiks rohkem reklaami teha ning kohalikke inimesi isiklikult kutsuma.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ka tulevikus võiks jätkata talgutega, et koolimaja ümbrust ja siseruume korras hoida.

Mida leidsid talgutelt?

Talgulised said endale väga vahva abimehe, kes aitas lehti käruga transportida. Ka sain talgutelt hea tunde, et olen midagi suurt ja head kogukonna jaoks teinud.

 
Kuriste piirkonna heakorratalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kuriste  seltsimaja   suurpuhastus  ja  õueala koristamine ja Kuriste kiriku  kõrvalruumide  koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Ilm  oli  ilus ja  kõik kulges plaanipäraselt.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine  aasta  samas  vaimus.


Sõru rannakoristus - 20.sünnipäev

 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime Sõru sadama ümbrust (puhastasime kõnniteid, lõikasime oksi, korjasime ja õngitsesime prügi), puhastasime rannaääre Liivalauka ujumiskohast kuni Sõru sadamani, puhastasime teeääri Reheselja külas.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik hästi. Meil on 20.aastaga niivõrd juurdunud see talgutava, et kõik on paika loksunud - millised mehed tulevad traktoriga, millised järelkäruga jne.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal jälle - meri toob alati uut prügi randa, kahjuks.


Putkaste küla talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplats sai korda. Suure maantee ääres asuv aastaid korrastamata

 " kastaniallee" sai väga ilusaks - trimmerdatud, riisutud, oksad kokku ja põletatud. Hilisemalt toimus veel ka üleniitmine. Oleme tööga ise väga rahul ja õnnelikud

Talgute korralduse õppetunnid

Ei oska öelda. Meie küla inimesed tulevad hea meelega talgutele ja ka külaüritustele kaasa. Ainus mure on meie külas asuva mõisakompleksi pärast -nende omanikud jõuavad korrastustöödele harva ja selle tõttu jääb ilus mõisapark koristamata (me ei lähe teiste maa-alale ise). Selle asja tahame edaspidi paremini planeerida. Meekonna tööle ei ole muud kommentaari kui et :" Tublid olete, et jaksate!"

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Selle sama suure maantee ääres on veel korrastamata vallamaad, mida tahame edaspidi ka ilusaks teha

Mida leidsid talgutelt?

kaks auku, millele ei leidnud omanikke. Teavitasime valda ja nad leidsid aukude omanikud


Käina spordiväljakud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Tenniseväljaku katte puhastamine, servade umbrohust puhastamine, rannavolleväljakute korrastamine, laste mänguväljaku remont, jalgrattahoidl värvimine, ümbruse koristamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kokku sai lepitud rannavolle treeningpäevad.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime talgu jooksl Päikese.

 

Tubala küla talgutööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

1. Tõnise tuuliku ümbruse koristustööd, võsa lõikamine ning mahalangenud puude tükeldamine ja äravedu lõkkeplatsile.

2. Lõkkeplatsil külakiige ning laudade pinkide õlitamine
3. Bussipeatuse ümbruse korrastamine, koristamine prahist, riisumine ning peatusehoone suurte külgakende pesemine ja Kärdla-Käina riigimaantee 4,5...8,5 km ääre koristamine prahist. Teeäärtest koguti 80 kg prahti.

Talgute korralduse õppetunnid

Töö sujus 3-s erinevas grupis hästi, eelnevalt oli kokku lepitud grupijuhtidega nende tegevusülesanded ja vajaminevad vahendid. Selleks koostas grupijuht tabeli vormis täpse tegevusplaani, mis saadeti külaseltsi listi kaudu kõigile seltsi liikmetele. Kogunenud talgulised olid seeläbi juba hästi informeeritud, mida tegema hakatakse.

Tegevusplaanis olid konkreetsed nimed grupijuhina, tehtav töö, täpne koht, täpne loetelu vajaminevatest töövahenditest ja kulumaterjalidest (k.a. bensiin liitrites, pintsleid tk. tõrvaõli kogus liitrites jne.)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Spordiplatsi laiendamine, võrkpalliplatsi rajamine.

Mida leidsid talgutelt?

Talgulised jagasid koostegemise rõõmu ja süvenes oma küla tunne.

 

Rannu pargi elluäratamine.


Millised tööd talgutel tehtud said?

Puude põõsaste lõikus ja pargi prahist koristus ja vedu.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis.korraldajatele ei ole pretensioone.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Töömaht oli suur ja kõik tuleb lõpule viia .Järgmine tööpäev mai lõpus.

Mida leidsid talgutelt?

Häid emotsioone ja kogukond osutus aktiivseks.

 

Konju tammiku ja seltsimaja ümbruse koristamine

 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Seltsimaja ümbrus koristatud. Tammikus oksad kokku korjatud ja lõkkeplatsile viidud. Seoses väga kuiva ja tuulise ilmaga loobusime prahi põletamisest.

Talgute korralduse õppetunnid

See on üks suurepärane algatus olnud läbi aastate. Ikka ja jälle põhjus külarahval kokku saada ja midagi koos ära teha. Tore, et niisugune meeskond töötab!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jaanipäeva pidamise kuupäeva panime paika, teeme koos valmis saunavihad!
Küla aastapäeva pidamine sellel aastal augustis.

Mida leidsid talgutelt?

Tore on koos käia ja midagi koos teha.