Talgupäeva uudised

Kaitseliit toetab talgupäeva üleskutset 20. aprill

Teeme Ära talgupäeva meeskond ja Kaitseliit kutsuvad kaitseliitlasi ja Kaitseliidu eriorganisatsioonide liikmeid aktiivselt talgupäeval osalema. 7. mail toimub taas üle-eestiline Teeme Ära talgupäev, kus kõik soovijad saavad kaasa lüüa. Kaitseliidul on hea võimalus olla oma kogukonnas eeskujuks ja suunanäitajaks.

2008. aasta prügikoristusel mehitas Kaitseliit üle poole 210 prügikogumise lipu- ehk vahejaamadest jaamaülematega ning sajad kaitseliitlased võtsid aktsioonist osa koristusmeeskondades. Kaitseliit ja Naiskodukaitse löövad kaasa piirkondlikes heakorra üritustes ning organiseerivad ka ise, abiks käivad ka Noored Kotkad ja Kodutütred.

Registreeritud talgu annab õlatunnet ja inspiratsiooni, julgustab registreerima ning osa võtma. Kes ei soovi kogu talgu korraldamist enda peale võtta, saab appi minna käerammu ja tehnilise taibuga. Naiskodukaitse saab pakkuda piiratud võimalustega talgujuhile oma abi kulinaarses vallas või viia läbi talgujärgse üritusena esmaabikoolitus talgulistele. Kes ei oska leida tegutsemistahtele rakendust, võib küsida kohalikelt MTÜ-delt ning kohalikelt omavalitsustelt, kus võiks olla vaja abikäsi.

Üheks tänavuseks uuenduseks on talgulugude kogumine koostöös Eesti Rahva Muuseumiga. Kaitseliit paneb oma liikmeskonna kolmele vahvamale talguloole välja ka auhinnad, mis sobivad kaitseliitliku meelelaadiga.

Kaitseliidu uudised leiad kodulehelt: www.kaitseliit.ee

Kaiseliit ja Teeme ära talgupäeva meeskond ootavad kõige erinevamaid talguid ja rohket osavõttu!