Prügi VaheTund 2015/16 õppeaasta lõpuüritus toimus 6.mail 2016 kell 11:00-14:00 Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses. Lõpuüritusel osales 152 last ja 15 õpetajat üle Eesti, kes kõik olid eelnevalt osa võtnud Prügi VaheTunni jätkutegevusest.

Oli meeleolukas ja tore päev, mille raames toimusid põnevad ettekanded, võistlusmängud, proovile sai panna teadmised jäätmetest ning teavitati selleaastase jätkutegevuse kampaania võitjad.

Põnevat tegevust lastele pakkusid:

Eesti Taaskasutusorganisatsioon, AS Tallinna Vesi, Humana Estonia ning Eesti Pandipakend OÜ. Kohal oli ka Compost-it oma vihmaussikompostriga ning Brain Games põneva ja kaasahaarava mänguga!

Tänu Tootjavastutusorganisatsioon OÜ toetusele kasutasid mitmed klassid ka võimalust pärast üritust tasuta Tallinna Loomaaia zookoolist osa võtta. Zookoolis oli juhendajaks oma kooli õpetaja. Õpilased täitsid iseseisvalt loomaaia poolt koostatud töölehti, mis hiljem lastele jäid ning mida õpetaja soovi korral ka hinnata võis.  

Pakkusime osalejatele suupisteid ning erinevaid lisaauhindu ettevõtete Brain Games, AS Tallinna Vesi ning Tootjavastutusorganisatsioon OÜ poolt.

Kogu üritus oli tasuta!

Täname toetajaid:

Tallinna LoomaaedETO
Eesti Pandipakend

Balsnack