Talgupäeva rahastajad
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Agu Laius
www.kysk.ee
 
Toetus 38 400 eurot                          

Ma armastan aidata
annetuskeskkonnas toetajad
www.armastanaidata.ee
 

Integratsiooni Sihtasutus

Eda Silberg
www.integratsioon.ee

Toetus 3000 eurot