Talguhundi passi statuut

  • Talguhundi pass on Teeme Ära talgupäeva meeskonna poolt välja antud unikaalne tunnuskiri, mis tähistab selle omaniku kaasalöömist Teeme Ära talgupäeval Eestimaa erinevais paigus. 
  • Talguhundi pass väljendab selle omaniku kui aktiivse ja hooliva talgulise head tahet kaasa aidata Teeme Ära talgupäeva õnnestumisele, panustades nii oma kodukoha ja kogukonna kui ka kaugema kandi hüvanguks 


  • Talguhundi pass aitab määratleda selle omanikku kui vaba tahte saadikut ning on ühtlasi sümboolne tänuavaldus ja tunnustus igale talgulisele ja talgujuhile igas Eestimaa nurgas 

  • Talguhundi pass kehtib Teeme Ära talgukevade raames ja annab võimaluse osa saada erinevatest soodustustest, mida talgupäeva partnerid talgulistele pakuvad

  • Talguhundi pass on varustatud selle omaniku nime, talgute nime ja unikaalse koodiga ning seda võib kasutada vaid talguhunt ise 

  • Talguhundi passi võivad omada kõik Teeme Ära talgupäeva talgujuhid ja talgulised, sõltumata vanusest, soost, rahvusest, rassist, usutunnistusest, maailmavaatest ja muudest võimalikest erinevustest 

  • Talguhundi passi ei saa kasutada isikut tõendava dokumendina, vaid vajadusel koos isikut tõendava dokumendiga 

  • Talguhundi pass on antud selle omanikule tasuta ning seda ei saa osta, müüa ega vahetada, kuid sellel on suurem väärtus kui rahas saab mõõta 

  • Talguhundi passi omaniku heasoovlikud talguteod on nagu ajas kasvav investeering, mille väärtus on alatiseks talletatud tema tänukontole maailma heade tegude pangas 

  • Talguhundi pass on Teeme Ära talgupäeva meeskonna poolt väljastatud ainulaadne dokument, millist ei ole veel olemas kusagil mujal peale üleriigilise talgupäeva sünnimaa Eesti