Talgupäeva rahastajad
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Agu Laius
www.kysk.ee
 
Toetus 38 400 eurot                          
Ma armastan aidata
annetuskeskkonnas toetajad
www.armastanaidata.ee
  
Päästeamet
Mikko Virkala