Talguline  NR 5
Talgupäeva vabatahtlik häälekandja
Lae alla Talgulise PDF

Talgurahvas toob Eestimaale kevade

Talgurahvas teeb ettevalmistusi, et maikuu esimesel laupäeval, 7. mail ühiselt mägesid liigutama hakata. Olgu tegemist Munamäe või Mustamäe kandi rahvaga, talgutöid ja tegemisi jagub nii maale kui ka linna. Teeme Ära talgupäev annab hea võimaluse näidata välja oma hoolivust ja panna käed külge, et edendada elu Eestimaal – oma kodukohas ja ka kaugemal.


Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür kinnitas, et talgupäeva vägi peitub just selle mitmekülgsuses. „Talgud ühendavad kaks esmapilgul vastandlikku tegevust – töö ja puhkuse, kuid sellest sünnib põnev kooslus, mis inspireerib ja annab osalejatele jõudu edasiseks,“ sõnas Tüür.  

„See on läbi aegade olnud omalaadne ime, milliseid töid suudavad inimesed talgutel ühiste jõududega ära teha, ent veelgi suurem ime on see, mis juhtub talgutel nende inimeste endaga. Meie kõigiga toimub talgute käigus mingi seletamatu sisemine positiivne muutus, ja see juhtub igal aastal üha uuesti,“ rääkis Tüür. „Talgud otsekui avavad uusi võimalusi, nii igale osalejale, kogukonnale kui ka ühiskonnale laiemalt.“ 

Fookuses veeohutus

Talgupäev toimub taas nõnda, et iga kogukond saab ise otsustada, millised tööd sel korral üheskoos ette võetakse. Üheks üle-eestiliseks fookusteemaks on tänavu koostöös Päästeametiga valitud veeohutus, sest selles osas on meil kõigil palju õppida ja ära teha. Kõrvale ei jää ka mullu suurema tähelepanu all olnud tuleohutus, kuna eelmise aasta kogemus näitas, et tuleõnnetuste ennetamisele ei ole talgute raames sageli veel mõeldud. 

Neile kogukondadele, kes võtavad tänavu üheks oma talguteemaks veeohutuse, on Teeme Ära talgupäeva meeskonnal varuks hea üllatus. Kutsume kogukondi üles, et talgukorras valmistada ja püstitada oma veekogude äärde puidust veeohutusstendid, mille jaoks saame omalt poolt anda päästerõnga koos viskeliiniga ning ohutusjuhistega infotahvli. See saab teoks tänu Siseministeeriumi rahastamisele ning heas koostöös Päästeameti ja vabatahtlike päästjatega. Päästevahendite saamiseks tuleb talgujuhil esmalt soovi avaldada talgupäeva kodulehel, märkides rajatava veeohutusstendi plaanitav asukoht. Info päästevahendite kättesaamise ja veeohutusstendi rajamise kohta ning kogu muu täpsema info leiab talgupäeva kodulehelt www.teemeara.ee/talgujuhile

Merekultuuriaasta teemad

Veeohutus haakub otseselt merekultuuriaasta temaatikaga, millele tänavuse talgukevade raames samuti rõhku paneme. Merekultuuriga seonduvad talgutööd ja paigad saavad tähelepanu kindlasti mitte ainult Teeme Ära talgupäeva raames, vaid kogu aasta vältel. Kuid talgupäeva eel jagame omapoolseid soovitusi, mida meie kodumere ja selle randade hoidmiseks ning kaitsmiseks ette võtta. Soovitusi leiab talguveebist ka veeohutusega seotud talgute korraldamiseks ja talgutööde planeerimiseks. 

Kindlasti ei saa üle ega ümber ka materjalide taaskasutusest, millest sel aastal tuleb talguettevalmistuste ajal rohkem juttu. Nii nagu veeohutusstendi valmistamisel saab kasutada vanu euroaluseid või muud seisma jäänud puidumaterjali, nii saab materjalide taaskasutust rohkem tähele panna ka kõigi muude talgutööde juures. Huvitavaks väljakutseks kujuneb materjalide taaskasutuse teema toomine linnaruumi – linnaosaseltsid ja asumikogukonnad kõikjal Eestis saavad siin oma eeskuju näidata. 

Talguhundi pass

Eelmisel aastal esmakordselt esitletud talguhundi pass pälvis nii palju positiivset vastukaja, et Teeme Ära talgupäeva meeskond otsustas jätkata passide väljaandmist talgulistele. Värskelt valminud tänavuse talguhundi passi saavad endale soovi korral printida kõik talgulised, kes end Teeme Ära kodulehel talgutel osalejana kirja panevad. Talguhundi pass on Teeme Ära talgupäeva meeskonna välja antav unikaalne tunnuskiri, mis avab ka juurdepääsu talgupäeva partnerite eripakkumistele. Passi saamise juhised ja partnerite eripakkumised talgulistele leiab talguveebist. 

Tänavuse talgukevade avalöök anti 17. märtsil, kui algas talgute kirjapanek. Talgutele registreerumine saab suurema hoo sisse 20. aprillist, kuid see ei sega end juba varem kirja panemast, kui sobiv talgu leitud. Aprilli algusest hakkame välja saatma ka talgute stardipakette, mis on juba mitmendat aastat talgupäeva meeskonna ja toetajatega koostöös ning talgukorras kokku pandud. Talgute stardipakett, mis sisaldab erinevaid tarvilikke abivahendeid talgute edukaks korraldamiseks, annab ka võimaluse väljendada tänu nii talgujuhile kui ka talgulistele vabatahtliku panustamise eest. Aitäh teile, head talgujuhid, talgulised ja toetajad – ilma teieta ei oleks meie ühist talgupäeva! 

Rohkem teavet talgupäeva korralduse, talgute kirjapaneku ning muu praktilise infoga leiab talguveebist aadressil www.teemeara.ee. Teeme Ära talgupäeva meeskond innustab kõiki kaasa lööma ning omalt poolt soovime hästi tegusat ja samas turvalist talgupäeva 7. mail igas Eestimaa nurgas!