Talguline  NR 5
Talgupäeva vabatahtlik häälekandja
Lae alla Talgulise PDF

Talguhundi pass – talgulise tunnuskiri

Juba teist aastat saavad kõik talgulised registreerimisel endale talguhundi passi, Teeme Ära talgupäeval kaasalöömist tähistava tunnuskirja, mis avab ühtlasi juurdepääsu talgupäeva partnerite eripakkumistele. Talguhundi passi saamise juhised leiab talguveebist www.teemeara.ee/pass. Samasse lisanduvad ka talgupäeva partnerite eripakkumised, muuhulgas on passi omanikele ka tänavu rongisõit talgunädalal poole hinnaga. Talguhundi passi statuut 

  • Talguhundi pass on Teeme Ära talgupäeva meeskonna poolt välja antud unikaalne tunnuskiri, mis tähistab selle omaniku kaasalöömist Teeme Ära talgupäeval Eestimaa erinevais paigus
  • Talguhundi pass väljendab selle omaniku kui aktiivse ja hooliva talgulise head tahet kaasa aidata Teeme Ära talgupäeva õnnestumisele, panustades nii oma kodukoha ja kogukonna kui ka kaugema kandi hüvanguks
  • Talguhundi pass aitab määratleda selle omanikku kui vaba tahte saadikut ning on ühtlasi sümboolne tänuavaldus ja tunnustus igale talgulisele ja talgujuhile igas Eestimaa nurgas
  • Talguhundi pass kehtib Teeme Ära talgukevade raames ja annab võimaluse osa saada erinevatest soodustustest, mida talgupäeva partnerid talgulistele pakuvad 
  • Talguhundi pass on varustatud selle omaniku nime, talgute nime ja unikaalse koodiga ning seda võib kasutada vaid talguhunt ise 
  • Talguhundi passi võivad omada kõik Teeme Ära talgupäeva talgujuhid ja talgulised, sõltumata vanusest, soost, rahvusest, rassist, usutunnistusest, maailmavaatest ja muudest võimalikest erinevustest 
  • Talguhundi passi ei saa kasutada isikut tõendava dokumendina, vaid vajadusel koos isikut tõendava dokumendiga 
  • Talguhundi pass on antud selle omanikule tasuta ning seda ei saa osta, müüa ega vahetada, kuid sellel on suurem väärtus kui rahas saab mõõta 
  • Talguhundi passi omaniku heasoovlikud talguteod on nagu ajas kasvav investeering, mille väärtus on alatiseks talletatud tema tänukontole maailma heade tegude pangas
  • Talguhundi pass on Teeme Ära talgupäeva meeskonna poolt väljastatud ainulaadne dokument, millist ei ole veel olemas kusagil mujal peale üleriigilise talgupäeva sünnimaa Eesti