Kasulikku infot prügikoristustalguteks

Siia lehele oleme koondanud kasulikku infot prügikoristustalgute tarvis. Prügikoristustalgute organiseerimisel peaks iga talgujuht läbi mõtlema kolm olulist küsimust:

Kust saada prügi koristamiseks tarvilikud vahendid (prügikotid, töökindad)?

Koristamiseks tarvilike vahendite osas tasub läbi rääkida kohalike ettevõtetega, kellelt võib saada toetuse korras või soodustusega nii prügikotte, töökindaid kui ka näiteks rahalist tuge vahendite soetamiseks. Samuti tasub töövahendite osas pidada nõu kohaliku omavalitsusega, kes saab ehk samuti õla alla panna. Ühtlasi võib paluda töökindad ka igal talgulisel ise kaasa võtta. Mõned kindapaarid tagavaraks leiab talgujuht koos muu talgupäevaks tarvilikuga oma stardipaketist.

Kuidas organiseerida prügi äravedu?

Ka prügi äraveo osas võiks talgujuht toetust küsida kohalikelt ettevõtetelt - nii mõnelgi ettevõttel seisavad prügi äraveoks sobilikud autod või konteinerid nädalavahetustel ilma kasutuseta. Mõnel pool saab abiks olla ka kohalik omavalitsus.Siit leiad Veolia soodustused konteineri rendiks ja prügiveoks.

Kuhu prügi viia?

Sellele küsimusele peaks vastuse leidma kindlasti juba enne talguid! Siis tead, milliste kuludega tuleb arvestada ning milliseid jäätmeid peaks liigiti koguma.

Talgutel kokku kogutud prügi saab viia jäätmekäitluskohtadesse üle Eesti. See, millist prügi vastu võetakse ning kas ja kui palju prügi vastuvõtt maksab, sõltub prügi liigist ning jäätmete vastuvõtjast. Täpsemat infot küsi kohalikult omavalitsuselt või juba otse konkreetse jäätmekäitluskoha esindajalt või kodulehelt.

Oma maakonnas olevad jäätmekäitluskohad leiad keskkonnainfo kodulehelt:
www.register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPl37I9dP73TKBYervAUSEaFLOTORRQX

Seadmete ja kodutehnika tasuta vastuvõtu punktid: www.elektroonikaromu.ee/web/?cat_ID=4 

Vanarehvide tasuta vastuvõtu punktid:  www.rehviliit.ee/web2/?cat_ID=4

Patareide, akude kogumiskastid: www.elektroonikaromu.ee/web/?cat_ID=14
 
Kolatakso: www.elektroonikaromu.ee/web/?cat_ID=5

Arvutite, elektroonika ja elektriliste tööriistade kogumise talgud Tartumaal: talgud.teemeara.ee/events/arvutid-ja-elektroonika-heategevusse

Lisaks:

Prügikoristustalgute korraldamisel võib konsulteerida ka oma maakonna koordinaatoriga, kel on parem ülevaade konkreetses maakonnas toimuvast.

Erinevad ettevõtted on igal aastal talgupäeva raames teinud ka soodustusi. Info prügi äraveo ja -vastuvõtuga seotud soodustuste kohta saadame talgujuhtidele e-postiga ning paneme üles kodulehele.