"Teeme ära!" - Jah teeme! 06. aprill

Meie Maa
06.04.2011
Vello Mustja

Mis me teeme? Üldiselt me teeme korda neid asju, mis on varem kihva keeratud ja lagastatud lohakusest, laiskusest, hoolimatusest, ajanappusest, rahapuudusest, läbimõtlematusest, lollusest ja harva ka looduse poolt. Ühesõnaga, me koristame – kogume rämpsu kokku ja likvideerime, lohakil/laokil asjad seame korralikult oma kohtadele.


Kus me teeme? Meie metsades, asulates, veekogudes, linnades (ka keldrites jne), oma mõistmises, arusaamades. Seda oleks vaja teha ka ettevõtetes, riigile alluvates ja riigiasutustes, ministeeriumides, vabariigi valitsuses ja riigikogus.

Kellele me teeme? Endile, lastele, loodusele, kõigele elavale ikka selleks, et meil enestel, meie lastel, meie tulevastel põlvedel oleks hea ja turvaline elada. Et meie loodus säiliks sellisena, nagu me saime ta oma esivanematelt.

Miks me teeme? Et peale suure jäätmemäe oleks olemas puhas loodus ja terve elukeskkond, et õiged, õilsad ja targad mõtted valitseksid meie üle. Et meil oleks piisavalt palju lapsi, kes seda edasi viiksid. Et meil oleks parim riigikord M E I E jaoks.

Kes me teeme? Ikka meie ise, kes me oleme selle kaose kokku keeranud eespool toodud põhjustel. Ja muidugi need, keda häirib kogu see jama. Hea oleks kaasata ilma kohustuste ja õigusteta mittevajalike ametkondade töötajaid pidevasse aktsiooni „Teeme ära!“ – neist oleks meile kõigile siis palju rohkem kasu.

AGA: meil oleks palju vähem tegemist (kordategemist), kui me õigel hetkel tegutseksime õigesti.

Jõudu, mõistust, tahet ärategemiseks! Aga ka palju õnnelikke lapsi meie mängumurudele!