Täpsustatud andmeil osales talgupäeval 26 001 inimest 15. mai

Postimees Online
15.05.2011
Kadri Ratt

Teeme Ära talgupäeva korraldajad ja Eesti Rahva Muuseum tegid muuseumiööl kokkuvõtteid talgupäevast ja täpsustatud andmeil osales seal 26 001 inimest ehk ligi kaks protsenti elanikkonnast.


Kõige arvukam osavõtt oli Tallinnas ja Harjumaal, kus osales kokku 6398 inimest. Pärnumaal osales 2335 inimest, Saaremaal 2059, Ida-Virumaal 2022, Läänemaal 1783, Lääne-Virumaal 1672, Tartumaal 1590, Viljandimaal 1585, Raplamaal 1289, Jõgevamaal 1287, Järvamaal 1095, Võrumaa 955, Valgamaal 896, Põlvamaal 620, Hiiumaal 388.

Kolm talgut toimus ka Eesti piiri taga: Ahvenamaal, Petserimaal ja Hispaanias Valencias.

Lisaks oli laupäevaks laekunud 104 talgulugu Eesti eri paigust. Talgulugude veebiretke eriauhind otsustati anda Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 7b klassile aktiivse talgupäeval osalemise ja sisuka talguloo esitamise eest.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et talgulugude kogumise veebiretke võib lugeda igati kordaläinuks. Talgulugude arvust olulisem on tema hinnangul saadetud lugude sisuline väärtus - kõik nad toovad esile koostegemise tähtsuse ja aitavad jäädvustada meie argipärimust.

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) teadussekretäri Agnes Aljase sõnul kogunes talgulugude veebiretke käigus muuseumile väga huvitavat talgufolkloori. Lugusid saadeti kirjalikult, blogipostitustena, fotodena, videofilmide ja helisalvestistena. Inimesed jutustasid tema sõnul nii kaugemast kui lähemast minevikust, samuti jagasid värskeid talgumuljeid.

Laekunud lugude põhjal võib Aljase sõnul öelda, et talgutel toimuv läheb inimestele vägagi

korda ja nad tõesti soovivad seda jagada. Ta lisas, et talgulugude kogumine jätkub ja korraldajad ootavad senisele 104 talguloole ka lisa.

Põnevaid talgulugusid oli Aljase kinnitusel palju - muu hulgas tehti juttu purjelaeva vedamise talgutest Läänemaal, Hobulaiu talgutraditsioonide kujunemisest, kooliõpilaste talgutest, peedi- ja kartulivõtu talgutest nõukogude ajal jpm. Talgulugusid saab lugeda ja oma lugu jutustada Teeme Ära kodulehel, vt http://www.teemeara.ee/talgulood. Lugusid võib ka edaspidi saata nii ERMile kui sisestada Teeme Ära kodulehele.

ERM otsib vabatahtlikke

ERM on võtnud nõuks korraldada 2012. aasta kevadel talgulugude näituse ja selleks otsitakse vabatahtlikke talguhuvilisi, kes sooviksid näituse ettevalmistuse enda peale võtta. Muuseum on valmis igakülgselt kaasa aitama näituse tehnilise korralduse osas. Huvilised võiksid ERMiga

ühendust võtta.