Pille Turovski: Muinsustalgud säilitavad kultuuripärandit 25. märts

Pärnu Postimees Online
25.03.2011
Pille Turovski

Eesti muinsuskaitse ümarlaud kutsub inimesi üles 7. mail “Teeme äratalgupäeval kodukandi mälestisi korrastama, parke riisuma, metsa istutama, prügiseid kohti koristama ja isekeskis mõtteid vahetama.


Eestis on muinsuskaitse all ligi 24 000 kultuurimälestist. Kaitsealuste objektide arv on väikese riigi kohta üsna suur ja kõikide mälestiste säilimist on keeruline tagada. Kõige raskemas seisus on arhitektuurimälestised, millest iga neljas on otseses hävimisohus.

Et igaüks saaks anda panuse ühise kultuuripärandi säilimisse, ootab muinsuskaitse ümarlaud lööma kaasa “Teeme äratalgupäeval.

Kas tänavused “Teeme äratalgud on Eesti muinsuskaitse ümarlauale esimesed?

Eesti muinsuskaitse ümarlaud tegi oma esimesed muinsuskaitse talgud 2009. aasta 16. mail. Talgud korraldasime oma jõududega, korraldusmeeskond oli viieliikmeline.

Talgupäeval osales 200 mälestise korrastamises pea 4000 vabatahtlikku.

Olime 2009 ühenduses ka “Teeme ära” liikumisega, millel siis oli mõttetalgute aasta.

Toona oli Eesti talgukaardil juba hulk mittetulundusühinguid, asutusi ja seltse. Mullu organiseerisid ühist talgupäeva kõik need, kes tänavugi: Eesti külaliikumine Kodukant, Eestimaa Looduse fond, riigimetsa majandamise keskus, “Teeme ära - minu Eesti”, vabatahtliku tegevuse arenduskeskus, vabaühenduste liit EMSL, muinsuskaitse ümarlaud.

Tänu “Teeme ära” heale meeskonnale on möödunud aasta muinsuskaitseliste objektide talgustatistika täpne: 162 mälestist korrastas 4072 inimest.

Mõlemal aastal sujus koostöö muinsuskaitseameti maakonna inspektoritega, kes nõustasid talgujuhte töödel, väga ladusalt.