Galerii: Rõõmsad talgud Pärnumaal 07. mai

Pärnu Postimees Online
07.05.2011
Vaata siit: http://www.parnupostimees.ee/?id=431314

Teeme äratalgutele oli tänavu end Pärnumaal kirja pannud ligi 1500 inimest. Kas kõik ka kohale tulid, pole võimalik kontrollida. Samas kinnitasid mitmed täna koristustöid teinud inimesed, et pole end ametlikult kirja pannud, vaid teevad kevadisi kevadiseid koristustöid kas esimest või juba mitmendat korda vaid puhtast rõõmust midagi korda saada..


Tänavused talgulised kinnitasid kõik nagu ühest suust, et ilus ilm ja tegutsemislust on andnud neile vaid indu. Pärnu Maarjakodu juhata Hiie Martinsoni kinnitusel sai tänane ilm juba pikka aega ette ära tellitud.

Kella 10 paiku Uulu kiriku juurde kognud talgulised kavatsesid sealse ümbruse puhastada puulehtedest ja ajada laiali mullahunnikud. Plaanis oli korda teha koguduse ja külaliste tarvis olev laagriplats ja suvemajakeste ümbrus. Talguliste seas oli nii koolilapsi kui suisa vannamemmesid.

Pärnus Raeküla rannas võis näha kevadisi koristustöid tegemas kõikjal. Ranna kandis oli nii talguslisi, kui neid, kes end ametlikult talgutele kirja ei pannud, vaid tahtsid lihtsalt ilusal kevadpäeval oma koduümbruse korda teha. Igas koduaiaski võis tegutsemist näha.

Maie Peet Raekülast ütles, et prahti palju kokku korjata ei pidanudki. Muret tundis ta vaid sellepärast, et Raeküla jaanituleplatsile on lisaks põlevale puumaterjalile kantud ka kõiksugu muud risu ja ehitusprahti. „See pole siiski mingi pürgimägi“ arvas ta.

Veel arvas Peet, et lisaks rannas olevale prügikastile võiks olla üks linna poolt paigaldatud prügikast ka Raeküla ranna autode parkimiskohas olla.

Samas piirkonnas võis talgulisi näha pea iga saja meetri taha. Nii mõnigi kinnitas, et pole end tänavu üldse talguseks registreerinud. Samuti väideti, et peale mitmeaastaseid kevadisi koristustöid pole palju vaja koristada ja Raeküla rannaäär on esimeste talgutega võrreldes oluliselt puhtam „Puhta metsa alla ei julge enam keegi prahti maha visata,“ väitsid talgulised. Seal, kus autod said puude vahele keerata ja parkida, veidi ikka prügi leiti.

Pärnus Karja tänaval asuva Maarjakodu juhataja Hiie Martinson oli rõõmus noorte inimeste talgutegemiste üle. Pärnu Postimehe külastuse aegu alustati maja akende pesemisega ning ruumide koristamisega. Samuti oli plaanis värvida üle õueterass ja selle taustaks olev kuur katta rõõmsate maalingutega. Võeti aiast maha liigseid puid ja lõigati oksi. Maarjakodu abistamisel oli abis umbes viisteist noort inimest, kõik rõõmsad ilusast ilmast ja innukate nägudega.

Sindi linnas oli talguid mitmeilf pool. Koristati kohalikke parke ja koristati kooli ümbrust.

Toris olid noored ratsutajad ametis tallide ümbruse korrastamisega, palju talgulisi aseklsas ka Tori muusemi juures.