Tulge talgulugude kogumise veebiretkele! 29. aprill

Õpetajate leht
29.04.2011
Veiko Reemann

Eesti Rahva Muuseum ja „Teeme äratalgupäeva meeskond korraldavad sel kevadel esimese üle-eestilise talgulugude kogumise veebiretke, mis kestab 13. maini. Kutsume kõiki koole koguma ja talletama meie ühist talgupärimust. 16.–17. sajandi kirjutistes on leida esmaseid ülestähendusi Eesti talgute kohta. Talgute ühistööna on kiireloomulisi või palju tegijaid nõudvaid töid tehtud nii mõisates, taludes, nõukaaegsetes majapidamistes kui ka nüüdisaegsete üleriigiliste ettevõtmiste ajal. Ühes vanas talgukirjelduses on õnnetuse või häda korral talguid nimetatud lausa „ligemise aitamise armastusetööks”.


Mida pidada talguteks?

Talgute laadi tegevuseks võib pidada ka kõiksugu tasuta tööd isamaa heaks. Eesti rahva muuseumi kogujate saavutused on siin hea näide. Tänu usinatele kaastöölistele on tulevaste põlvede jaoks muuseumi hoiule toodud hulgaliselt vanavara ja lugusid, fotosid ja tänapäeval järjest enam ka filmijäädvustusi. Muu kraami hulgas leidub värvikaid vanade talgute kirjeldusi viljalõikuse, heinateo, linaropsimise, sõnnikuveo, sulenoppimise, katuselöömise, puulõhkumise, metsaistutamise, kivikorjamise, kartulivõtu ja silotegemise kohta. Saame teada, kuidas talgutel tööd vihuti ja pärast lusti löödi.

Päris kaasaegsete talgute jäädvustusi on ERM-i arhiivis paraku üsna vähe. Õnneks on ühel videol jäädvustatud see, kuidas 1989. aastal suur hulk rahvast Raadi mõisat sõjaväesaastast puhastas. Filmi tagantjärele vaadates tekib mulje, et nendel talgutel sodi põletades, koristades ja korrastades ning okastraadist tõkkeid maha lõikudes rajati eelkõige teed vabadusele. Nii et aastate möödudes muutub kirja pandud lugu, foto- või filmijäädvustus osakeseks meie ühisest ajaloost.

Igaühel oma talgulugu

Teeme ära” eestvedamisel on juba kolm aastat toimunud üle-eestilised talgud, millest on nii mõndagi kirjutada. Ja ega väiksemates seltskondades-kogukondadeski talgud pidamata ole jäänud, sest talguid korraldatakse jätkuvalt ka väljaspool „Teeme ära” algatust. Eks tule sealtki huvitavaid mõtteid, mida jäädvustada. Seega peaks materjali olema, et talgulugusid kirjutada ning teistega jagada.

Meil kõigil on oma talgulugu, nii noorematel kui ka vanematel. Talgulugude kogumise käigus oleks tore, kui õpilased küsitleksid mõne koolitöö raames oma vanemaid või vanavanemaid, sest ammuste aegade koostegemise lood kipuvad argiste toimetamiste kõrval jääma rääkimata. Kuid rääkimata lugudest on kahju, sest need aitavad meil mõista esivanemate eluolu ja talletada see teadmine ka järeltulijatele.

Eesti Rahva Muuseum koos „Teeme ära” meeskonnaga kutsubki seepärast kõiki õpetajaid ja õpilasi aktiivselt osa võtma: kirjutama ja jagama lühidalt või pikalt oma talgulugusid ja jutustama, miks on talgutel osaletud, mida on seal tehtud ja mida leitud. Kõik õpilased on oodatud uurima oma vanematelt või vanavanematelt, mida tähendavad nende jaoks talgud, miks neil on osaletud ja mida on talgutelt enda jaoks talletatud. Ühtlasi saab talgulood hõlpsasti sisestada „Teeme ära” kodulehele, et need muutuksid nähtavaks ka teistele. Osalejate vahel loosime välja auhindu.

Kuidas saata oma talgulugu?

Talgulugusid saab sisestada otse „Teeme ära” veebilehel www.teemeara.ee, mille kaudu muudetakse lood ka teistele nähtavaks – nii loodame kokku saada kogu Eestit katva talgulugude võrgustiku.

Soovi korral saab ERM-i saata ka pikemaid lugusid koos veebilinkide, esemete, fotode ja videotega e-aadressil: Tiina.Tael@erm.ee või posti teel Tiina Tael, Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu.

Lugudele palume lisada oma nime (soovi korral märkida soov jääda anonüümseks), loo toimumise aja ja koha ning andmed, mida ei avalikustata (sugu, sünniaasta, telefon, aadress, e-post).

Talgulugude kogumise veebiretk lõpetatakse 14. mail muuseumiööl Eesti Rahva Muuseumis. Osalejatele jagavad auhindu Eestimaa looduse fond, Eesti Rahva Muuseum ja „Teeme ära” partnerid. Kõik kogutud talgulood jõuavad ERM-i arhiivi ning saavad ka teistele lugemiseks muuseumi uue hoone näitustel.

Täpsem info: Eesti Rahva Muuseumi peaarhivaar Tiina Tael, e-post Tiina.Tael@erm.ee, tel 735 0420.
Eesti Rahva Muuseum ja „Teeme ära” meeskond ootavad teie talgulugusid!

Vaike Reemann, Eesti Rahva Muuseumi teadur