Sauveres tehti talgupäeval arenguplaane 19. mai

Meie Maa
19.05.2011
Urmo Talistu

Järjekordse üleriigilise "Teeme Ära" vabatahtliku projekti raames toimusid 7. mail talgud ka Sauveres - külarahvas kogunes mõttetalguteks küla ja selle lähiala planeeritavate arendustegevustega tutvumiseks ja aktiivseks kaasarääkimiseks.


Kui "Teeme Ära" ametlikul veebilehel oli 7. mai hommikuks talgupäevale registreerunuid 27 inimest, siis ürituse registreerimislehel oli neid kirjas koguni 64. Köhal oli pool ümbruskonna elanikkonnast - väikelastest kuni küpses eas daamide-härradeni.

Talgupäeva peaeesmärgiks oli kokkutulnutele tutvustada koostamisel olevat Sauvere küla ja lähiala arengukava 20 1 1 -2016, eelkõige prioriteetsemaid lähiaastate arenguvajadusi - panna inimesi kaasa mõtlema, arvamust avaldama ja olema ka edasiselt kaasatud küla arengut edendavatesse tegevustesse. Koosoleku avasõnad lausus Kärla vallavanem Villi Pihl, avaldades ürituse toimumise üle heameelt ja soovides valla nimel edu järgmisteks sammudeks. Seejärel tervitas kohaletulnuid volikogu arengu- ja eelarvekomisjoni liige Toivo Vaik, kes ühtlasi on võtnud initsiatiivi piirkonna arengus kaasarääkimiseks.

Juttu jätkus kauemaks

Mõttetalgute käigus leiti, et piirkonna arenguks vajalike lähiaastate olulisemate tegevuste hulka peavad kuuluma külamaja ehitamine, spordiväljakute ja jaanitulekohaga külaplatsi rajamine, Sauvere-Kärla ühendustee viimine tolmuvaba mustkatte alla, matkaradade ja vaatamisväärsuste tähistamine, seltsielu ja noorte huvitegevuse edendamine, ettevõtlusele kaasaaitamine. Erinevad prioriteetsed arenguvajaduste punktid said kohaletulnud külaelanike poolt hulganisti poolehoidu ja tekitasid üsna elavat arutelu -eks seda oli tegelikult vajagi, tõestada, et külarahvas on väga huvitatud oma kodukoha heast ja hoolikalt juhitud käekäigust.

Lisaks arengukavale tutvustati kogunemisel külaelu edendamiseks loodud MTÜ-d Sauvere Arendusselts, eesmärgiga kaasata sinna juurde tublisid külainimesi. Just läbi selle seltsi, koostöös vallavalitsuse ja teiste huvilistega, hakatakse edasiselt süsteemsemalt tegelema küla arendustegevuste elluviimisega. Arendusseltsi liikmeks astumiseks esitati kohapeal 34 avaldust. Ka esimene ühine töö sai ära tehtud

Pärast piruka- ja kohvipausi järgnes mõttetalgute praktilisem kulminatsioon - üheskoos pandi käed külge uuele küla infostendile, mis kohaliku kaupluse esisele püsti pandi ja mis enne õhtut ka Kärla valla tunnustriibuliseks võõbati. Uus pilgupüüdja sai tõesti uhke ja köidab nüüdsest iga möödasõitja tähelepanu.

Arengukava koostamiseks ja infostendi püstitamiseks on toetust saadud Euroopa Liidu LEADER-programmist, omafinantseeringu osas ulatas abikäe vallavalitsus. Sauvere rahva siiras toetus võetud initsiatiivile annab julgust ja lausa kohustab võtma ette järgmisi projekte.

Arengukava kaante vahele saamine ja sellele laiema kõlapinna andmine oli kindlasti üks olulisi samme, et liikuda soovitud eesmärkide suunas ja süstida külarahvasse veel enam entusiasmi. Algus on tehtud. Jääb vaid loota, et edaspidi saame kokku sagedamini ja et siis saame üheskoos rõõmustada ka juba saavutatu üle.

Tänud kõigile kohaletulnutele-kaasalöönutele!

Urmo Talistu, MTÜ Sauvere Arendusselts juhatuse liige