Teeme Ära talgutel osales Ida-Harjus üle 500 inimese 11. mai

Sõnumitooja
11.05.2011
Lauri Leet, Ülle Tamm

Laupäeval, 7. mai! olid paljudes kohtades Teeme Ära koristus talgud.

Laupäeval koristati mitmel poo) väljas, kuid Arukülas olid talgud ka lasteaia ruumides. Seal korrastati uusi tubasid perekeskusele* miile MTU Perede ja Laste Nõuandekeskus ning Raasiku vallavalitsus asutasid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel aprillis 2010.Seni perekeskuse käsutuses olnud ruumid tuleb vabastada lasteaia 10. rühma jaoks ning kolida sama korruse teistesse ruumidesse. Uued ruumid vajasid koristamist, värvimist, akende-, seinte-, põrandate- ja ustepesu, ka kergemaid ehitustöid ning amortiseerunud mööbli demonteerimist.

Talgutele oli registreerunud 20 inimest. Taigujuht, Raasiku valla sotsiaalpedagoog Õnnela Metsaorg üties, et osales kokku 14 inimest: ,,Sattusime nii hasarti, et ei lõpetanud mitte plaanitult kell kolm vaid tööpäev kesiis õhtut kella kuueni."

Tänavu märtsis sai läbi Kodaniku ühiskonna Sihtkapitali rahastatud aastane projekt "Lastega perede heaolu toetamine Raasiku vallas"', lda-Harju Koostoökoja II taotlusvoorus kiideti heaks projekt "Raasiku valla perekeskus kogukonna sidususe ja solidaarsuse kujundajana" ja tegevust saab jätkata.

Aruküla terviseraja koristustalgutel 25 inimesi Aruküla terviseraja koristustöödel jätkati samuti eelmisel aastal alusiatut. Korjati puude alt oksi ja kõdu ning põletati lõketes.

Kuna Lagedi-Peningi maantee äärne mcisaalune oli aastakümnete jooksul võssa kasvanud, hakati valla aukodaniku Valdur Peegli initsiatiivil seda 2009. aastal puhastama. Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Jaanus Pullesega käidi männikualune läbi ning mõõdeti-märgiti rada maha. Terviserada laiendatakse ja täiustatakse pädevalt.

Talgujuhi. Aruküla elaniku Margit Alepi sõnul osales terviseraja puhastamisel 25 vabatahtlikku. Kuiva metsaaluse ja tuleohu tõttu viibis platsil ka Raasiku Tuletõrjeühingu rörjeauto.

/.../