Keskkonnaameti kommentaar: Teeme Ära on vastutustundlike kodanike kasvatamine 17. märts

Neljas.ee
17.03.2011
Kai Joost

Kodanikualgatusest Teeme Ära rääkis Neljandaga Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid Ave Huugen ja Anne-Ly Feršel.

Kodanikualgatus Teeme Ära ei ole kaugeltki ainult prügi koristamine, vaid laiemas mõttes vastutustundlike kodanike kasvatamine. Tehes ise ja üheskoos midagi oma kätega ja peaga ära, muutes ümbritsevat keskkonda ilusamaks ja paremaks.

Arvame, et talgute tegemine ja talguliste hulk on laienenud, ning see on mingis mõttes väljunud Teeme Ära raamidest ja elab edasi oma elu. Paljudes piirkondades on inimesed tõdenud, et järjekindel piirkonna korrastamine on hakanud vilja kandma, ning aasta aastalt on ka prügi hulk vähenenud.

Samas on alati meie keskel neid, kes viivad või jätavad prügi selleks mitte ette nähtud kohtadesse. Need inimesed üldjuhul ei osale sellistel üritustel. Prügistajate käitumismudelit võiks muuta avalik arvamus ja üldine teadlikkus prügi (taas)kasutamise võimalustest. Loodetavasti hakatakse läbi teadlikuse tõusu laiemalt mõistma, milline reaalne isiklik kasu peitub keskkonnasõbralikus käitumises. Arvame, et Teeme Ära annab igal aastal üritusega liitunuile erineva väljundi, olles seega pidevalt muutuv ning arenev.

Kas tarbija on valmis pidevalt muutuma ja arenema, liikudes keskkonnasäästlikuma elustiili poole, mille tulemusel tekib vähem prügi?

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid käivad koolides ja lasteaedades läbi viimas jäätmeteemalisi õppeprogramme. Õpetame, kuidas jäätmete teket vähendada, keskkonnasäästlikult tarbida, jäätmeid taaskasutada ning kuidas igaüks saab oma tarbimisharjumusi muuta nii, et tekiks vähem jäätmeid.

Oleme teema tutvustamiseks välja andnud mitmeid õppematerjale, mida oma programmide käigus haridusasutustele jagame- lauamäng „Vähendame võidu“, lauamäng „Sipelgas Ferda sordib pakendeid“, saäästlikku tarbimist tutvustav vihik „Ferda vähendab prügi“. Läbi selle loodame jõuda nii praeguste, kui ka tulevaste lastevanemateni - täiskasvanuteni.