Talgupäeva rahastus

Teeme ära talgupäeva ettevalmistamise rahalised toetajad on Kodanikuühiskonna Sihtkapital, EMT ja Swedbank: 

-          KÜSK 750 000 krooni

-          Swedbank 40 000 krooni

-          EMT 220 000 krooni

Toetusest rahastatakse projekti koordineerimisega, kommunikatsiooniga, infopäevade ja koolituste läbiviimisega seotud kulusid. Teeme Ära talgupäeva eelarves ei ole planeeritud vahendeid konkreetsete talgute korralduskulude katteks.

Talgukohti saab toetada iga soovija. Vaata juba registreeritud talguid ning toeta meelepärast ettevõtmist 


Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital