Harjumaa

 

Tondipoisid puhtaks 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kultväärtusliku objekti prügikoristus

Talgute korralduse õppetunnid

Osalesid ainult vanad tegijad ja üks uus Singapurist

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Registreerumine "Teeme Ära" projektis ei toonud ühtegi uut talgulist

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Osalesid huvitaval miniekskursioonil pärast talguid

 

Pääsküla koolitalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Territooriumi, spordirajatiste ja tänavaäärte korrastamine, katusele terrassaia istutuskastide ja mobiilsete istmete ehitamine. Kõik plaanitu sai tehtud.

Talgute korralduse õppetunnid

Koostöö sujus suurepäraselt!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kordame ettevõtmist aasta pärast.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Armsad, ettevõtlikud, nutikad ja töökad inimesed. Mõnus ja tõhusalt töine päev. Pika tööpäeva lõpus leidsin korrastatud ümbruse ning valminud peenrakastid/ istmed koolimaja katuse terrassil.

 

Ellamaa Külaarenduskeskus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Talvise tormiga murdunud puud tükeldatud istumipakkudeks, ehituspraht koristatud, maja ümbruses kasvanud võsa õgvendatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis ja talgumeeskond oli väga toimekas!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talguid tuleb korraldada sagedamini, mitte ainult üks kord aastas. Koostegemises peitub uskumatu ühine rõõm!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Vana koolikella

 

Männikäbid Viimsi Lubjamäe paekaldal

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi koristamine, mõttetegevuse suunamine loodust hoidvale ja säästvale elustiilile. Õppetegevus mina ja keskkond. Mis on prügi, kust ta tekib, mis temast saab, miks vahel juhtub nii, et prügi ei jõua ringlusesse. Kogusime kokku hulgaliselt klaasikilde, suitsukonisid, taarat, kilekotte jm olmeprügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Heaks abiks oli omavalitsuse e Viimsi valla poolt Kai Utt, täname.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Esimene kummardus loob järgnevad, loome parema homse ise ja just praegu. Mina ka!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime rõõmu ja kinnituse, et loome oma lastega parema tuleviku. Nii tore oli näha ja kuulda arutelu: miks nii on? kes sedasi teeb? meie nii ei tee! Kuidas meie 3-7 aastaste laste silmad särasid kui nad olid ise teinud loodusele head, abistades ja ära korjates tükikese võõrkehasid. Ja päeva kokkuvõte oli, et me tegime ise endale head ja lõime südamesoojust.

 

Maja ümbrus korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Maja ümbritseva muru rehitsemine vanadest okstest ja lehtedest ning muust prahist. keldrite puhastamine vanast vedelema jäetud olmeprahist.

Talgute korralduse õppetunnid

Vaja oleks rohkem rehasid laenata, sest osta pole mõtet. Ja 100 l prügikotte veidi rohkem. Saime küll hakkama, kuid napilt. Tegelikult peaks sellised talgud korraldama aprilli lõpus, kui rohi veel kasvanud ei ole, on kergem prahist puhastada ja vana kulu koristada. Värske rohi segab. Kahju on ka, et 90 korteriga majas tunnevadmuret oma maja ümbruse eest vaid u 20 elanikku. Kahjuks aga u niipalju meil igal aastal ennast liigutama viitsib tulla. Ja suuremat prahikonteinerit on vaja.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame ikka üritamist ka järgmistel aastatel, kuid võiks teha aprilli lõpus.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ühtset meelt ja rõõmsat tõdemust, et vaatamata vähestele talgulistele õnnestus maja ümbrus ikka korda saada ja poole prahi keldritest ära tassida. Konteiner sai täis, rohkem ei mahutanud.

 

Loksa linna talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Loksa linna mere ranna ja pargi puhastamine. Võsa saagimine, langetatud võsa ja okste korjamine ning põletamine

 

Pikavere Mõisa korrastustööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Mõisaparki tee rajamine, tèepeenarde muldamine, pargi korrastamine ja riisumine. Väliköögi ehitus, laudise värvimine, aiamaa aia värvimine, lasteaia atraktsioonide värvimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis, töö organiseerimine oli hästi tagatud.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta ehitame talgute korras jalgrattahoidla.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsiooni!

 

Isamaa ja kodukoha eest!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristati ja hooldati Vabadussõjas langenute hauad, mis on Kuusalu kalmistul.

 

800.juubeli talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Sigula Külamaja üldkoristus: Suur kevadpuhastus (akende-, seinte-, põrandapesu), köögiboxi korrastamine.
Sigula Külamaja aiatööd: lillepeenarde rohimine ning korrastus.
Mehed töötasid rasketehnikaga, puhastades kraave võsast. Ettevalmistused lava ehituse lõpetamiseks.
Päev lõppes ühise pizza söömise, koogi ning mustikatega :)

Talgute korralduse õppetunnid

Tulevikus tuleb varakult juba üritust promoma hakata, sest kindlasti huvitunuid oli rohkem, kuid kuna selline üritus oli küla jaoks esmakordne, siis kohale tulid vaid ärksamad külaelanikud. Samuti on plaan kaasata julgemalt inimesi väljaspool Harjumaad.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sigula küla tähistab sellel aastal oma 800.juubelit (esmamainimine Taani hindamisraamatus 1219), seega järgmisel aastal rohkemate külaelanike kaasamine ning piirideülene suhtlus teiste küladega teistest maakondadest.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ühtsuses peitub jõud. Kõigil silmad särasid, kaasa sai tubli annuse ärksust ning otse loomulikult talgute raames toimus ka ideede korje eelsesiva 800.juubelipeo väärikaks tähistamiseks, 20.07.2019 Sigula küla Külamaja juures asuval külaplatsil.

 

Pirita kloostri varemete talgu

Millised tööd talgutel tehtud said?

riisumine, koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Ei ole halba ilma, on vaid vale riietus.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meie talguliste seas oli eri rahvustest osalejaid, kes elavad Eestis ja õpivad eesti keelt. Edasine koostöö jätkub, et koos teha rännakuid ja tutvustada meie maad.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Uusi tuttavaid

 

Pildiküla kevadkoristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

külaümbruse koristamine (teeääred, bussipeatused)

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimib!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tahame järgmine aasta kindlasti kaasata lähikonna bensiinijaamad, sest nende kohvitopsid oli liiga tihe leid meie kraavides :)

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

3 rehvi ja turvafirma teadetetahvel

 

Ardu Kooli talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristati Ardu Kooli kelder

 

Pargi korrastus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristati Külma park Lagedil

Talgute korralduse õppetunnid

Väga soodne ilm oli prahi põletamiseks

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame ka edaspidi

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Sõprussidemed tugevamaks

 

Pärnaõue talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime Printsu tee äärsed kraavid, Rannamõisa tee äärsed kraavid, Mänguväljakud korda. Ehk kokku leidsime piirkonna pealt 15 rehvi, mitmeid jalanõusid, kottide viisi klaastaarat. Nüüd on kraavid palju puhtamad :)

Talgute korralduse õppetunnid

Mulle väga meeldis talgujuhi abipakk. See oli väga kasulik ja vajalik. Õppetund - üleliigne sorteerimine on koormav. Loomulikult panime klassi ka rehvid eraldi. Teine asi aiakärusid oli liiga vähe, lihtsalt korteris elades pole inimestel tööriistu.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame samas vaimus, ja hakkame rohkem läbi käima.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Me leidsime alustava seltsima ühtekuuluvustunde, ja suure teotahte. Asjadest põnevaimad leiud - 15 rehvi, 300€ liiklustrahvi, kilode viisi Aramise 200 ml klaaspudeleid, hark, naiste kingad, köögimööbel koos panniga.

 

Diakonisside (lasteaia) maja aia ja hoovi korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

graffiti eemaldamine, hekilõikus, okste ja lehtede riisumine, prügikoristus

Talgute korralduse õppetunnid

Ei tasu muretseda hulga rahva kohaletuleku pärast. Ei tasu võtta liiga suurt skoopi (õueraamatukogu tegemist ei jõudnud ette valmistada). Talgute registreerumise linki tuleks endal sotsmeedias enne jagada.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame hekilõikamist, see ei saanud lõpuni valmis. Graffiti eemaldamist saab ka edasi teha.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ajaloo- ja loodusetunnetuse jagamise võimaluse

 

Roosimarja kevadtalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Mehed ehitasid õuemööblit, valmis sai mitu pinki, õueriiul ja laud. Paigaldasime õueraamatukogu kapikese aia serva. Korrastasime hoovi, vedasime minema vana lõkkeaseme ja põhupeenrad, istutasime mitu viljapuud ja ilupõõsad terassi potti. Kaevasime ja lõikasime maa seest välja roostes vanametalli, mille abivalmis naabrimees kohe ka ära viis.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna korraldan talguid juba kolmandat aastat, siis kõik sujus plaanipäraselt. Teeme Ära meeskonnale kiidusõnad sellise suure ja olulise asja organiseerimisel. Hästi tore on, et alati ka helistatakse ja tuntakse huvi kuidas läheb :) Ja meie armas Eestimaa saab väga palju puhtamaks ja ka kaunimaks tänu sellisele päevale!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tegime ka tulevikuplaane. Abilised, kes eile käisid, saavad suvel siin lisatööd teha. Sest koht on noor ja teha on veel palju.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Õunapuude istutamisel olid aukude kaevamisel suureks abiks kaks kuldset retriiverit. Meil oli hea võimalus kasutada koertööjõudu :)

 

Kose-Uuemõisa - Tade - Saula teeääred

Millised tööd talgutel tehtud said?

Tade-Kolu metsavahelised teeääred said prügivabaks.

Talgute korralduse õppetunnid

Läksime kahe kilekotiga, 100 meetriga said need juba täis. (Lootsime ju, et seda prügi ei saa nii palju enam olla, sest prügi korjamisega tegeleme vähesel määral aastaringselt). Käisime kodus uute kottide järele. Prügi oli palju, käru oleks lihtsustanud vedamistööd.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame prügi-jalutamist st võtame tagasi tulles iga kord miskit silma riivavat näppu.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie mets on tuntud sinilillede poolest. Väiksena (40 aastat tagasi) sõitsime jalgratastega igal kevadel neid ekstra vaatama ja korjama.
Eile jäi meist maha puhtus, mitmehäälne linnukoor ja kevadrõõmust sinetav metsaäär.

 

Äratame Kõlakoja pargi talveunest

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa lõikamine, okste ja käbide korjamine, prügi koristus, kuivanud lehtede ja okste riisumine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus suurepäraselt, jätkame ja jätkake samas vaimus! :)

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ilusa kiilikujulise prossi :)

 

Lions heakorratalgud Rummusaare puhkemajas

Millised tööd talgutel tehtud said?

Maja koristamine, terrassi laiendamine, uute naride koostamine, lehtede riisumine, heki lõikamine, puude saagimine, uute majakeste vundamendi aluse valmistamine, grillimaja koristamine, saunamaja koristamine, mänguplatsi koristamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Põhimõtteliselt toimis kõik. Alati saab pisut paremini päeva ette planeerida. Kuna koristuspäeval osales ka üle kümne lapse, kes hea meelega aitasid erinevatel töödel, siis peaksime edaspidi rohkem arvestama nende organiseeritud tegevuse planeerimisel.
Tore oli see, et koristuspäeval osales mitmeid kurtide perekondi ja nendega koostöö sujus väga ladusalt.
Teeme Ära meeskond peaks edaspidi valima nõudlikumalt oma kullerpartnerit. Eesti Post kahjuks ei suutnud sel aastal lahendada nende jaoks lihtsat probleemi ehk siis tuvastada, kuhu kadus meile saadetud talgujuhi pakk. Probleemi lahendamine oleks olnud võimalik loetud tundide jooksul. Pakk on siiani kadunud. :-(

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Märkimisväärselt uusi ideid ja kokkuleppeid ei sündinud.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meil kõigil oli väga tore ja mõnusalt töine päev, nii krtide peredel kui ka lõviklubi rahval.
Sellised päevad aitavad alati tutvuda lähemalt enda kogukonna ja grupi inimestega ja kindlasti süvendada inimestevahelisi sõprussuhteid.

 

Kasevälja Külaselts - mänguväljaku korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Paigaldatud said küla mänguväljak-spordiplatsi valgustuse postide kannud; paika said kaks puidust istumise- ja ronimise ala; kogu mänguväljaku ala sai riisutud ja koristatud oksa- ja leheprahist.

Talgute korralduse õppetunnid

Vaatamata tagasihoidlikule registreerimisele oli kohal ootuspärane arv osalejaid. Tundus, et registeerimine oli osade inimeste jaoks liiga keeruline. Ootamatuste vastu aitab, kui on ettevalmistatud ka varutööd.  

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teha on veel küllaga, loodetavasti on ka järgmistel ühistegmistel rohkelt osalejaid, igaljuhul meelsus koos tegemis osas sai positiivse tõuke. Nooremad osalejad, kes ka ise käe külge panna said, on suure tõenäosusega tulevikus ka vastutustundlkumad väljaku kasutajad.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

koos on lõbusam ja ka muidu rasked/tüütud tööd saavad tehtud!

 

Kaarmaja hoovitalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ehitasime maasikapüramiidi, korrastasime lõkkeaseme, tegime kogukonna peenramaa, kohendasime muruplatsi, puhastasime ojakallast

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna plaanisime talgupäeva aegsasti pühapäevale, siis vedas meil ilmaga :-) Kõik sujus kenasti. Lastele oleks vast pidanud rohkem rakendust leidma, kuid neil oli ka isekeskis tore (meie talguliste arv sisaldab vaid täiskasvanuid).

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Otsustasime hankida kanakuudi.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Rõõm, et kortermajas on endiselt palju peresid, kes alati välja tulevad.

 

Laulupeo-kuusiku-korrastamise-talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korrastatud Kuusalu laulupeo kuusik, planeeritud maapind, heakorra ja koristustööd.

Talgute korralduse õppetunnid

Täpsemalt võiks vaadata üle ergonoomilisemate tööriistade vajadus. Muidu tublid olime.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kohapärimuse ja kultuuriloolise loo kogumise vajadus. Laulupeo tuleteekond läbib sel aastal kuusikut.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Kohapärimuse. Toredad kaaslased.

 

Löwenruh pargi talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puhastatud Algi tn poolne loduala juhuslikust prahist, prügist.

Talgute korralduse õppetunnid

Krõpsu- ja snäkipakkide ümbrised ei kõdune.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Hoida loduala partide pesitusalana korras

 

 

Sütiste parkmets Mustamäel prahist puhtaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

park puhastati prahist

Talgute korralduse õppetunnid

4.mai õhtul soovisin lisada talguliste nimesid kes tulid kohale ilma eelregistreerimata aga seda ei saanud nimekirja juures sel aastal teha :-(

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

leidsin pargis uue kannikese (imekannike) liigi mida seal eelnevatel aastatel polnud

 

Suivele vastu puhta muruplatsiga

Millised tööd talgutel tehtud said?

Mpuudelehtede kokkuriisumine ja kotti panek, territooriumilt prügikoristamine, põõsaste ja puude okste lõikamine


Metsaalune puhtkas

Millised tööd talgutel tehtud said?

Katusealune ehitatud. Metsast kuivanud suured puud välja toodud ja lõhutud.

Talgute korralduse õppetunnid

Vihmase ilma korral on väga vajalik koheselt piisava katusealuse olemasolu, kus on ka võimalus tule ääres olla, kuivatada märjaks saanud riideid.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Algselt ühekordsena avatud kunstinäituse paneme üles pikemaks vaatamiseks.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Linnainimestel oli väga hea tulla maale ja viibida värskes õhus - leiti võimalus värskses õhus aja veetmiseks. Lisaks sisaldas programm vahetult pärast talgutöid ühe väikse kunstinäituse avamiseks - osalejad said osa näitusel kajastatud kunstiku luulest.

 

Teeme Ära 2019 - Türisalu Raketibaasis

Millised tööd talgutel tehtud said?

Täidetud 3 (kolm) 15/m3 konteinerit jäätmetega

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute turundus oli kvaliteetne aga osavõtt oleks võinud parem olla. Plaan sai täidetud tund aega varem kui kavas ette nähtud. Kartsime, et konteinerite täitmine on raske, tegelikult oleks võinud neid rohkem olla. Me ei saanud ruumi puuduse tõttu kõike koristatud. Teeme Ära meeskond võiks edaspidi e-kirjadele kiiremini vastata.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Koostöö maa haldaja ja kogukonna vahel jätkub.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

See oli hea koostööharjutus ja uute tuttavate, sõprade leidmine. Talgusupp oli üle prahi :D väga hea. Seda paljud kiitsid.

 

Teeme Ära! Harju-Madisel!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakord, prügikoristus, mõttetalgud

Talgute korralduse õppetunnid

julgemalt kutsuda kogukonna rahvast isiklikult talgutele jt ühisüritustele

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

tugevdada kogukonna ja koguduse vahelist koostööd

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koostegemise rõõmu

 

Vana maja talud vol3

Millised tööd talgutel tehtud said?

õueraamatukogu, rannametsa koristus, kivide vedamine, okste tassimine, riisumine

Talgute korralduse õppetunnid

kõik ok

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

kahjuks ei midagi põnevat

 

Püünsi küla koristus Vanapere-Kooli tee piirkond

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Korraldasime talgud Viimsis Püünsi külas koos Püünsi külaseltsiga . Talgute lõpus toimus ühine supisöömine ja vabaajaüritus kõigi Püünsi küla talgulistega Püünsi noortekeskuse ruumides

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ka järgmisel aastal oleks ühine talguüritus heaks võimaluseks piirkonna elanike sotsialiseerumisel organiseerides talgute lõppedes ühiseid üritusi

 

Peningi külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakorrastamine, prügikoristus, küla keskele tellitud segaolmeprahi konteineri täitmine, võrkpalliplatsi korrastamine,

Talgute korralduse õppetunnid

Varem alustada tegevuste planeerimisega.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külakeskuses sagedasemad kokkusaamised mõttevahetusteks

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Toredad noored, kes lisaks tavapärasele küla vahel hängimisele tulid rõõmuga appi korrastustöödele.

 

Kevad Risti kirikaias

Millised tööd talgutel tehtud said?

Risti kiriku koristamine, kivide tassimine, kirikaia haljastustööd

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis meie lahendus pidada kahed talgud. Kuna ilmateade rääkis tõtt, tegime suurema osa välitöid 1. mai talgutel ja sisetööd jäid vihmasele 4. maile.
TeemeÄra meeskonda kiidame ja tunnustame ning soovime jõudu edaspidiseks. Talgupaketti võiks panna peaasjalikult keskkonnasõbralikke tooteid (välja jätta näiteks plastikmärk). Suur tänu!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame oma aastasadade pikkust ühistegevust.

 

Kevadtalgud 2019 Viimsis Miiduranna külas

Millised tööd talgutel tehtud said?

Mulla laiali vedu kärude ja labidaga ja rehaga laiali ajamine, prahi koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Andsin järgi ja jagasin meeskonna kaheks, erinevate tööde tegemiseks (alguses plaanisin mullatööd ja siis seltskonna kolmeks jagada) ja viimased alles jäänud tegid kolmandat tööd. Eelnevalt plaan suuremale ringile tutvumiseks.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mõni töö tuli jätta tegemata ja tuli selles kohalikku omavalitsust teavitada. Samuti ühel tööl ei käinud nö jõud üle ja tuleb kohalikult omavalitsusest paluda abi arboristi tellimiseks.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ühisjõu töö tegemiseks. Leidsin toreda kamba, kes on hästi kokkuhoidev.

 

Isamaa ja kodukoha eest!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Surnuaias vanade haudade puhastamine ja Vabadussõjas langenute haudade hooldus.

Talgute korralduse õppetunnid

Inimesed tulevad hea meelega, kui piisavalt vara neid teavitada. Osales NKK, KL ja kohalikud inimesed.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sama grupp jätkab vabatahtlikul haudade hooldust.

 

Kevadine koristuspäev Metsa tänaval

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kõik, mis planeeritud oli ja pisut rohkemgi.

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis hästi enne talguid, moodustada grupp ja esmased korraldused jagada e-kirja teel.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame iga aastast talgupäeva

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie parim leid oli pruugitud tossud uues tossukarbis

 

Lasteaed Sipsik looduspargi koristustööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lasteaia looduspark sai puhastatud suurtest ja väikestest kividest, metallist ja kändudest

Talgute korralduse õppetunnid

üritus läks hästi korda, töövahendeid oli piisavalt, ainult ilm oli väga külm

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

ikka kõike koos, et meie lastel oleks lasteaias ohutu ja turvaline keskkond

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

väga positiivne, et nii palju lapsevanemaid ja personali tulid vaatamata ilmale ühiselt tööd tegema

 

Metsaprügi kütteks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Teeäärse maa puhastus ja prügi vedu.

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis see, mida ilm lubas teha. Saime küll osaliselt tööd tehtud, kuid külma vihma ja jaheda tuule tõttu ei saanud metsa alla märgi puid saagima ja tassima mindud. Edaspidi peaks mõtlema juurde alternatiivseid tegevusi, mis pole seotud otseselt ilmaga.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Panime paika järgmise aasta eesmärgid Teeme Ära talgute jaoks.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Positiivne oli, et palju vähem oli tee ääres prügi. Lillekesi- nurmenukke- oli näha tee ääres.

 

Kivimäe-Pääsküla raudtee ääre koristamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Territooriumi ja hoone koristus

Talgute korralduse õppetunnid

Meeldiv oli linnaosa valitsuse aktiivne toetus.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Plaan jätkata samal moel

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime raudtee ehitajate poolt mahajäetud töövahendeid

 

Plats puhtaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puukuuride lammutamine ja sodi koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Hea meeskonna töö ja tööjaotus

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta uuesti lammutama

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea tuju

 

Kakumäe ranna koristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi ja okste koristus  

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koostegemise rõõm on suur ja ühendab inimesi

 

Punane 21

Millised tööd talgutel tehtud said?

Maja ümbruse riisumine ja suurema prügi korjamine. Lillede istutamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Rohkem tööriistade infot KÜ-lt . Kindlasti linnaosa valitsuse toetus oleks igati abiks. Koristus toimus ikkagi linnaosa maaalal.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teha veel rohkem korda majatagune peale muru niitmist.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Uusi tutvusi majaelanikega

 

Postkastitalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Sai ehitatud postkasti alus ja maase augud puuritud. Postkasttalus paigaldatud mille külge kinnitatud Omniva grupipostkast

 

Talgutööd Eesti Vabaõhumuuseumis

Millised tööd talgutel tehtud said?

Metsaalusest okste väljavedamine ja teeäärte riisumine

Talgute korralduse õppetunnid

Tegelikult toimis kõik, ka väike vihmasabin ei rikkunud talguliste entusiasmi

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ikka, et soovitakse osaleda järgmistel talgutel Vabaõhumuuseumis

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Talgulised leidsid eelkõige koostegemise rõõmu, kogemuse näha kohe reaalset tulemust oma tööst, eri põlvakondadega omavahelise koostegemise võimaluse, olla innovatiivne. Ise, et ikka koos saab suur tükk tööd meie kõigi ühiseks hüvanguks tehtud.

 

KÜ Harmot

Millised tööd talgutel tehtud said?

Maja trepikojad pestud, prügimaja koristatud, põõsad pügatud, uued lilled istutatud terpikodade ette, porivaibad pestud, suurekaliibriline prügi keldritest koristatud

Talgute korralduse õppetunnid

Oleme oma majaga talguid on juba nii kaua korraldanud, et kõik sujub nagu õlitatult.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal jälle

 

Lehola Lasteaia talguke nr.3

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lasteaia õueala korrastamine: territooriumi riisumine, mänguvahendite uuendamine ( pesemine, õlitamine, värvimine), liiva vedamine, aiataguse territooriumi riisumine

Talgute korralduse õppetunnid

Talgupäevi oli kokku kolm: tööpäeviti kella 16-18-ni. Võrreldes eelnevaid talgupäevi, siis talgujuhile endale tundus talgupäeva läbiviimine ühel päeval märksa toredam ( meeleolukam, rahvarohkem, suhtlemist rohkem jne...)
"Teeme Ära" meeskond on super!!! Väga informatiivne oli kuulda meeskonna poolt edastatud teateid teiste talgute läbiviimise kohta, kuulasin huviga. Aitäh ja jõudu ikka jätkata!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Uusi ideid ei tekkinud. Plaanis jätkata igal aastal ja ehk siis lisaks heakorratalgutele tehti isade poolt ettepanek: võtta plaani midagi meisterdamist. See oli tore ja võtame järgmisel aastal plaani.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Eelkõige hea emotsiooni: koostegemisest üldse, koostööst lastevanematega (et leiti aega ja tahtmist peale oma tööpäeva tulla veel koristustöödele) ja kindlasti tulemusest ( ilus, puhas, värviline ja lastele turvaline hooviala).

 

Padise Rahvamaja Kevadtuuning

Millised tööd talgutel tehtud said?

Seinte ja lagede värvikahjustuste lihvimine, pahteldamine, värvimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Padise Rahvamaja on väga tänulik Teeme Ära meeskonnale :) Tänu Talgupäevale tuli mõte korraldada vabatahtlike abiga 4.mail Padise Rahvamaja seinte ja lagede värvikahjustuste likvideerimine. Osa talgulistest ei olnud varem pahtlilabidaga kokku puutunud, ega ka värvirulliga, kuid teiste tegutsemist jälgides omandati kiiresti vajalikud oskused ja töö sujus kiirelt ning tulemus on suurepärane. Sisetööde remondiks, tulevikus, võiks rohkem lasta eeltööd ära teha. Osadel seintel, kus pahtlit paksult pidi panema, ei saanud samal päeval värvimistöödega jätkata. Talgulised olid kiiremad, kui olime planeerinud ning töö suudeti ära teha suuremas mahus, kui lootsime :)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Paljud talgulised on valmis uuesti appi tulema ja hoogtööna kambakesi värvimistöödega jätkama. Kindlasti liitis see inimestes teotahet vabatahtlikus korras piirkonna rahvamaja heaks enda aega ja energiat panustada ning korraldajatel on siiras rõõm näha, kui abivalmis kogukond on :)

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Kindlasti hea emotsiooni, teotahe suurenes, siili ei leidnud :)

 

Haabersti noortekeskuse ruumide ja ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Noortekeskus sai "läikima löödud". Pesime kahe korruse aknad, seinad, peegelsaali peeglid, riiulid tegime korda, puhastasime suuremad mängulauad jms. Kabinetid, konkud ja muud väiksemad ruumid said korda tehtud, kunstiruum vajas palju tähelepanu.

Talgute korralduse õppetunnid

Väga palju töökaid noori oli kohale tulnud, mis oli äärmiselt tore! Noorte vanus jäi 7-14 aasta vahele. Suuremaid noori sellel aastal kahjuks kohale ei tulnud. Kuna noori oli palju, siis 3,5 h said kõik tööd tehtud! Noorsootöötajad alustasid talgutega juba päev varem. Noortele väga maitses talgusupp, milleks sellel aastal oli seljanka. Lisaks korraldasime loosi, mille peaauhind oli Nõmme Seikluspargi pilet (see võis olla paljudele motivatsiooni andev jõud, miks kohale tulla), lisaks läksid loosi šokolaadid, puuviljad ning talgupakist saadud müslibatoonid. Pannkookideni sellel päeval ei jõudnud, kuid ega see kauaks kööginurka vedelema jää! Veel oli noortel võimalik lahendada koristusteemaline sõnarägastik. Kõik tublid töömesilased läksid koju Teeme Ära tänukirjaga ning noorsootöötajate soovitussõnadega hoida ning märgata enda ümber toimuvat. Hoida ruume, kus viibivad ja hoida loodust, mille keskel elavad (nii palju, kui linnalaps seda teeb). Samuti aidata vanemaid kodus koristamisel. Igati kordaläinud päev! Aitäh Teeme Ära korraldustiimile, kes seda ettevõtmist nii mitmeid aastaid korraldanud on!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Püüame hoida veelgi rohkem maja puhtana, et aasta-aastalt oleks kevadeti vähem korrastamist.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Palju tublisid töömesilasi!

 

Nurmenuku talgud Keila Rukkilille Lasteaias

Millised tööd talgutel tehtud said?

Neljast erinevast korjekohast korjatud nurmenukkude võrdlemine ettenähtud tingimustele vastavalt

Talgute korralduse õppetunnid

Meile meeldis absoluutselt kõik. Ülesanne oli arusaadav ja väga hästi lahti seletatud, miks ja milleks ning kuidas. Lastele jõukohane ja huvipakkuv ning alles kuivavat teed saame juua talvel ning meenutada, kui vahva ettevõtmine see oli.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et sellistesse ülesannetesse võiks väga julgelt kaasata lasteaialapsi, kes saaksid end samuti tunda asjalike ja vajalikena, teha juba nii väikestena suuri tegusid.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Palju uusi teadmisi ning õiget pildistamist, et kõik teised, kes ei osalenud samuti aru saaksid, mida me uurisime ja tegime.

 

KutiMuti talgupäev Laulasmaal

Millised tööd talgutel tehtud said?

Laulasmaa endise mõisapargi lehtedest puhtaks riisumine, kompostimine, noortelaagri jalgpalliväljaku aereerimine, liivatamine, rullimine, teede ja platside puhastamine, peenarde puhastamine, rohimine, mahalangenud puude ja okste saagimine, virnastamine

Talgute korralduse õppetunnid

Talgutele registreerimine jäetakse kas viimasele minutile kui ametlik registreerimine on juba õppenud või ei tehta seda üldse ja tullakse lihtsalt kohale

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

hoida ka edasoid ühistööde käigus korras üldkasutatav mõisaallee

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Mõnus meeleolu, muusika, nooruslik reipus, huumor

 

Kose-Uuemõisa mõisa kabeli talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Okste lõikamine, lehtede riisumine, prügi koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kui ettevalmistused tehtud, siis sujub kõik ladusalt.

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ilus ilm aitas tööle kaasa, üheskoos läheb kõik ikka palju ladusamalt kui üksi pingutades.

 

LAEV goes TALGUD

Millised tööd talgutel tehtud said?

Haljastus, prügi koristus, värvimine, kivide ja lehtede korjamine, muru külvamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Koostasime talgute eel suure talguplaani mille panime seinale. Kõik kes talgutele tulid pidi kirjutama oma nime ning said vabalt valida omale sobiva töö. Talguplaanile joonistasime eraldi ka legendi auskohast kuhu märkisime ära kus mingi töö aset leiab. Lisaks oli iga töö alla kirjutatud juhendaja ning osaleja sai uuesti märkida millisest töödest osa võttis. See andis hea ülevaate millised tööd on juba tehtud, mis vajavad veel abikäsi ja kes olid kõige aktiivsemad talgulised. Päeva jooksul saime hea ülevaate kui palju inimesi meie talgutel kohal on ning mitmele inimesele me täpselt süüa peame pakkuma (kindlus, et kindlasti toidust puudu ei tuleks).
Kunagi ei ole piisavalt tööriistu, kui agaraid kätepaare!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Avastasime üksteise varjatud andeid. :)

 

Tallinna Kivimurru Lasteaia Talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Pestud aknad ja radiaatorid, istutatud põõsad ja lilled, koristatud keldris ja kogunud vanad asjad konteinerisse, ehitatud lastele autoke (taaskasutatud materjalist), joonistatud must tahvel õues joonistamiseks lastele, nummerdatud trepid majas jne.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil iga kord hästi korraldatud Talgud. Nädal enne koostatud tööde nimekiri ja ettevalmistatud vahendid.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

meile sobib meie Talgute korraldamise vorm. Eriti hea idee, et päeva lõpus kõik söövad Talgusuppi ja joovad kohvi kringliga. Talgupäeval osalevad lapsed ja aktiivselt aitavad.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Me leiame hea emotsiooni, tore tuju, soov aidata ja abivalmis olla. Me õpetame last aidata ja teha koostöö. Areneb mõte, et heategevus on vahva!

 

2. h nurmenukud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Leidsime ja määrasime nurmenukke

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis vaatamata sellele, et öösel oli lumi maha sadanud. Ilmselt oleksime soojema ilma korral rohkem nurmenukke saanud kaardistada. Kui ilmad lähevad natuke soojemaks läheme uuele katsele.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Võtame kindlasti oma klassiga järgmisel aastal osa.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Nägime jänest, oravat ja palju linde. Leidsime nurmenukke ja saime vabas õhus midagi kasulikku teha. Sooja teed ja pirukaid sai ka.

 

Наведем порядок во дворе Lasnamäe Huvikool

Millised tööd talgutel tehtud said?

Aed on ära värvitud (ei jõudnud kõike värvida, jätkame teistel päevadel), vanad lehed on ära korjatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Üldkokkuvõttes kõik oli ilusti planeeritud, kuid inimeste soov liituda ei olnud suur, võib olla oodatud halva ilma pärast või muudes kohtades toimuvate talgude pärast. Päeva keskel vihma pärast katkestasime tööd pooleks tunniks ja peale seda saime ilusti kõike aega kasutada kuni 16-00.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna aeda eijõudnud lõppunivärvida, siis jätkame sellega.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie eesmärgiks oligi see, et pele aeda värvimist oli mõtte kaasata meie huvikooli õpilasi ja nende vanemaid ja ka meie kooli õpetajaid. Nii juhtuski.

 

Mereääre

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kohaliku asumi teeäärte ja kraavide puhastus

Talgute korralduse õppetunnid

Ilmaga tuleb alati olla valves. Ehk siis, operatiivselt tegime osa tööd ära juba nädal varem kui oli superilm.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal võtame ette laiema piirkonna

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

On tore teha midagi koos ja kasulikku

 

Urvaste kevadine hekord

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplatsile korvpalli alus ja lipumasti alus. Teeääred koristatud, lagunenud /põlenud soojaku lammutamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külaplatsile varjualune

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ei midagi põnevat

 

Oru Mõisa pargi talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puude langetuse tulemusena okste koristus, küttepuude vedu, lehtede koristus, akende puhastus ja värvimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Oru Evangeelse rahvaõpistu tegemisteks ideid.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ei leidnud midagi.

 

Hüüru küla kevadtalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Hüüru mõisapargi riisumine, jõulinnaku aluspinna ehitus, mõisahoone akende pesu, küla infotahvlite remont ja korrastustööd.

Talgute korralduse õppetunnid

Vähem plasti talgutele. Meie ei kasutanud ühekordseid nõusid lõunasupi söömisel, aga suurtest kilekottidest lehtede riisumisel ei pääsenud. Kogusime hiljem küll kiled kokku ja kasutame ka edaspidi, aga siiski kui selles osas tuleb häid mõtteid, siis väga sooviks jagamist.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgute traditsioon on Hüürus pikaajaline lisaks kevadtalgutele toimuvad ka sügistalgud. Vajalike tööde kaardistamine toimub aastaläbi.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsin kinnitust tarkusele, et - Koos on rohkem!

 

Kevadtalgud Poska Lasteaias

Millised tööd talgutel tehtud said?

Liivakastile uued piirded paigaldatud, mängulinnaku alune koorepuruga kaetud, lillepeenrad ja hekipõõsaste alused korrastatud, palgid-pakud kooritud ja paigaldatud, kuusel, põõsastel ja sirelitel teostatud hoolduslõikus, kõnnitee plaadid paigaldatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus plaanipäraselt. Kasuks olid varasemate aastate kogemused.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Rääkisime, milliseid töid vaja järgmisel aastal teha.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koos oli hea tegutseda, õhkkond oli positiivne, sai suhelda inimestega, kellega igapäevaselt suurt kokku ei puutu. Lisaks rahulolutunne ja rõõm värske ilme saanud lasteaia õuealast.

 

Teeme Ära Muuga Talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Iga korraga tuleb inimesi juurde ja kõik toimis hästi, ka Teeme Ära meeskonnaga koostöö sujus hästi

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal taas üheskoos talgutele minna

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Heaolu ja ühtekuuluvustunne

 

Valgejõe küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kiigeplatsi kõlakoja katuse uuendamine, teeäärte ja kiigeplatsi koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Tööriistade olemasolu ja vajaduse välja selgitamine põhjalikult enne koristuspäeva.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Üks katusealune vajab katuse vahetamist. Arutati tulevate sündmuste korraldamist.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Sel aastal leidsime teeääri koristades naiste rinnahoidjaid ja üksikuid susse. Veidrad leiud.

 

Karjamaa puhastamine võsast Lahemaa Pärimuskojas

Millised tööd talgutel tehtud said?

Karjamaa võsast puhastatud

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli lausa ideaalne.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Konkreetseid käelöömisi ei tulnud, kuid mõtted suvisteks ühisteks aktsioonideks said idanema pandud.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea seltskonna, palju laulu ja taaskord suure rõõmu ühisest töötegemisest.

 

Underi ja Tuglase muuseumi aia kevadised koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lehtede riisumine ja kogumine, okste lõikamine ja saagimine, kiviktaimlate ja peenrate korrastamine, ilupõõsaste pügamine, pesakastide meisterdamine, õuenäituse püstitamine, nurmenukutalgud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis, ehkki oli väga külm. Seetõttu tegime lühemalt - paindlikkus ärajätmise asemel ehk ongi õppetund. Kahtlesime eelmisel õhtul, kas saame üldse teha (Nõmmel oli lumi maas), aga ei saatnud ärajätmise teadet just selle argumendiga, et teeme siis lühemalt, aga teeme ikka.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mingi ühine siduv ja põnev asi võiks alati olla - seekord lühike pesakastitalgute osa sidus väga ja oli lõbus

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie talgutel on alati olnud labrador Betti, kõigi talguliste, eriti laste rõõmus abiline; sel talvel läks must koeravanamutt aga taevastele jahimaadele. Tema asemel tuli talgutele must labrador Lombi - nii et leidsime uue sõbra ja maskoti, kelle puudumine oleks talgutel osalevaid lapsi väga kurvastanud.

 

Teeme üheskoos Tallinna Kivimäe Põhikooli ümbruse korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristustööd, lehtede riisumine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik jäid rahule

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Korraldame kooliõuele välikohviku

 

 

Kooliümbrus kauniks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kooliümbruse korrastamine, lillede istutamine

Talgute korralduse õppetunnid

Tulevikus tuleks rohkem reklaami teha õpetajaskonna hulgas. Suured tänud Teeme Ära meeskonnale pakkide saatmise eest: kõik oli vajalik ja hea.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Uus idee oleks territooriumile paigaldada istepinke ja istutada uusi taimi.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Talgute korraldamine aitab kaasa meeskonnatunde loomisele, viib välja hetkeks igapäevarutiinist.

 

Tammermaa Kiigepargi talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Jätkati Kiigepargi võsast puhastamisega, korrastati teeradasid, paigaldati kaks täiendavat kiike ja ehitati väike püstkoda, koristati prahti jmt.

Talgute korralduse õppetunnid

Olime (oma arust) parem kui varem valmis suure rahvahulga töölerakendamiseks, aga seekord ehmatas jälle ilm inimesed koju ja osalejate arv jäi tagasihoidlikuks. Eks proovime järgmisel korral uuesti. Siiski said edukalt täidetud esmasde eesmärgid. Põgus kokkupuude Teeme Ära meeskonnaga oli igati positiivne.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tekkis plaan ehitada veel püstkodasid.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime peamiselt töörõõmu ja enam kontakti naabritega (tõsi küll, ikka nendesamadega, keda igal aastal talgutel näeme – uusi nägusid esineb harva, kuigi potentsiaali meie külas peaks olema).

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi õuesõppe ala rajamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Õueala koristamine kevadisest prahist. Põõsaste korrastamine (vigastatud ja vanade okste välja lõikamine). Taimelavade kokkupanemine ja mullaga täitmine. Puude ümberistutamine. Okaspuuheki istutamine. Puupakkude (istmed) transport maalt linna.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgujuhina saatsin eelneval päeval tehtavate tööde täpse nimekirja ning talgupäevaks olid kõik otsustanud, mida tegema hakkavad. Talgujuhi abilised tutvusid oma töölõiguga juba varem. Talgupäeval olid nad valmis teisi talgulisi juhendama. Nii ei kulutanud me väärtuslikku aega pikale seletamisele ja saime kiiresti tööle asuda.
Arvasin optimistlikult, et talgutele tuleb vähemalt 100 inimest, kuid tuli vaid 32. Väike pettumus! See oli aga paras hulk inimesi, keda oli võimalik juhtida ja kelle küsimustele jõudsin vastata.
Teeme Ära meeskonna tööga jäin rahule.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Inimesed ütlesid lahkudes- Kohtumiseni järgmistel talgutel! Seega- jätkame!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Maa kaevamisel leidis üks laps 1942 a. välja antud mündi. Võimalik, et sellest saab tulevase kooli muuseumi eksponaat.

 

Kakumäe poolsaare tipu talgud 2019

Millised tööd talgutel tehtud said?

koristasime prügist metsaalust ja rannaäärt, korjasime kokku mahalangenud puid, puhastasime metsaalust võsast

Talgute korralduse õppetunnid

Meil oli talgulisi kokku 50 ja   kahjuks talgupakist saadavat ei jagunud kõigile - näiteks talguhundikleepse ja müslibatoone. Kindaid õnneks jagus, kuna saime abi ka kohalikult omavalitsuselt. Õnneks pakuti meile vahetult enne talgupäeva veel ühte talgupakki ja saimegi hakkama. Positiivsena nimetaksin, et seekord oli talgujuhile rinnamärk, mis kena,tugev ja hästi nähtav. Vajalikuks osutusid ka ehituspoe sooduskupongid. Talgupakk võiks sisaldada ka korduvkasutatavaid prügikotte ( nagu maailmakoristuse päeval olid)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

meile tulid oma talgumatka käigus appi Hiking Estonia matkalised, kes aitasid ka palju prügi koristada. Loodame nendega ka edaspidi koostööd teha.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

meie talgulistega ühiselt leidsime, et kui on ikka soov ja tahe midagi head ära teha, siis ei sega ka vihmasabin. Saime tuttavaks uute inimestega, kes olid tulnud meie talgutele ka meie kodukandist kaugemalt, näiteks Mustamäelt ja Murastest.

 

Mupo rannatalgud Pirital

Millised tööd talgutel tehtud said?

Pakmetsas olevate ja randa viivate teede/laudteede puhastamine talve jooksul tuultega sinna ladestunud liivast. Metsaaluse koristus okstest ja prügist.

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis koostöö Pirita linnaosaga. Hea, et meil olid kaasas ATV-d ja järelkäru, tänu millele liiva äravedu metsateedelt rannaalale andis märksa tõhusama tulemuse.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna oleme aastaid erinevates linnaosades heakorratalguid teinud - eesmärgiga teha talgud kõigis linnaosades- siis jätkame sama traditsiooni. Selle aastga sai ring täis ja alustame taas uut linnaosade ringi.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea meeskonnavaimu.

 

Metsari uus pesa

 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Vana maja palgid said lahti võetud ja kivivill vahelt ära korjatud. Lõket sai tehtud ja natuke küttepuid

Talgute korralduse õppetunnid

Alati ei lähe nagu plaanitud, kuid see ei tähenda, et t tööd tegemata jääks :)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mida rohkem teed, seda rohkem leiad asju, mida teha tuleb

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ühine töö ja hool tugevdab juba olemasolevaid sidemeid

 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Saime koristada kooli ümbrust ja Priisle pargi, sorteerisime prügi

Talgute korralduse õppetunnid

Selgus, et aega oli vähe. Järgmine kord teeks koristust vähemalt 4 tundi. Mõned talgulised ei tulnud kohale erinevatel põhjustel, kuid taldutele tuli palju inimesi, kes ei olnud ennast registreerinud.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Peaks varakult hakkama tegutsema reklaamiga.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Häid emotsioone oli küllalt. Kohale tuldi terve peredega, see oli küll tore! Osalesid nii venelased kui ka eestlased koos. Kohale tulid ka õpilaste vanemad, endised õpilased.

 

Lehetu küla heakorratalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Osa töid - majade ja küla keskel asuva tiigi ümbruse koristamine - sai tehtud varem, talgupäeval tehti kortermajade keldrid ja kuurid ning külakeskus rämpsust puhtaks ja viidi konteineisse, eramajade elanikud said oma prügi konteinerisse tuua, haljasalad said tasandatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute juures toimib alati see, et korraldaja peab tellima prügi äraveoks konteineri. Saue vallal on välja töötatud väga hea talgutoetus, mis võimaldab kogukondadel korraldada talguid. Talgujuhil peab olema selge plaan, kuidas talguid läbi viia ja ta peab jõudma jälgida talgute kulgu. Ja ei tohi keelata inimeste initsiatiivi, vaid tuleb neid julgustada. Ühine talgusupi söömine on alati hea talgupäeva lõpetus.

 

Rehe seest ja väljast korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Küün sai nii seest kui väljast värskendatud, praht põletatud

Talgute korralduse õppetunnid

Üldiselt võib jääda trahule, prügikonteineri aeg oli natuke liiga lühike

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Otsustasime jätkata koostegemisi

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Otseseid leide ei olnud.

 

Nõmme Tee Selts

 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal prahti, oksi jne. Kogusime 10 suurt kotitäit metsaalust sodi ja kaks hunnikut erievate puude oksi

Talgute korralduse õppetunnid

Kogesime taas, et inimesed ei pea vajalikuks oma kommipaberitki taskusse pista.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Otsustasime jätkata koristustöid maastikukaitsealal, aga selle alal laiemalt

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Rõõmu puhastatud männimetsaalusest ja mõnusa lihasvalu kummardamisest

 

Tilgu Talgupäev

 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Tilgu Sadama territooriumi ja ranna koristamine. Lisaks sadamahoone katuse remont, haljastustööd ja rannakoristus.

Talgute korralduse õppetunnid

Tuleb olla tänulik mitmekesise ilmastiku eest :)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sel korral oli põhirõhk tegemisel ...

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koostegemise rõõmu.

 

"Koos jõuab rohkem"

 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakorratööd

Talgute korralduse õppetunnid

Talgupäev sujusigati hästi, kõigil oli tahtmine koos tööd teha, Kuna enamus talgulisi olid lapsed ja noored, siis toimis töö tegemine väikegrupides, kus igal osalejal oli kindel ülesanne. Teeme Ära meeskonna töö on suurepärane.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kõigil oli soov ka järgmisel aastal talgutel osaleda ning anda oma panus puhtama ja kaunima linnaosa jaoks.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie suurim avastus/saavutus oli see, et töökasvatus kannab esimesi vilju. Osaleme 4 aastat , meie talgulised on erivajadustega lapsed ja noored, kes on ajaga kasvanud tublideks heakorratööde tegijateks, vaja on neid vaid suunata ja vajadusel veidi abistada.

 

Kolme ühistu talgud

 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kuvanud puude raie, territooriumi koristus, laste mänguväljaku hooldus ja remont

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus hästi

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tihedamini kokku sada

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meeldivad emotsioonid