Mida mina saan teha?

Puhta maailma visiooni täitumisele saab kaasa aidata igaüks - iga väikegi tegu viib meid lähemale, kui me enne olime!

Prügi VaheTunnis paneme lastele eelkõige südamele:

Tarbi mõistlikult 

Kasuta olemasolevaid asju nii kaua, kui võimalik ning katsu anda vanadele asjadele uus elu. Ringlussevõtule ja taaskasutusele peaks võimaluse korral eelnema korduskasutus. Tasub vältida ühekordseid ja lühikese kasutusega tooteid. 
 
Kui sul on riideid, jalanõusid või muid tarbeesemeid, mis sinul enam kasutust ei leia, katsu neile leida uus omanik. Korralikke ja puhtaid esemeid võtavad vastu näiteks uuskasutuskeskused, sotsiaalkeskused, turvakodud jt, kes need siis vajaminevateni edasi toimetavad. Sedasi on sinu vanad asjad uue elu saanud. 


Sorteeri prügi ja suuna see taaskasutusse

Meie igapäevaelus on siiski vältimatu, et mingi prügi ikkagi tekib. Sel juhul tuleks see kindlasti suunata taaskasutusse. 

Taaskasutusse suunamine aitab olulisel määral kokku hoida loodusressursse. Juba 15. pooleliitrisest plastpudelist saab piisavalt materjali fliisjaki õmblemiseks ning botaste jaoks kulub pudeleid kõigest 30!

 Taaskasutusse suunatav prügi peab olema puhas. Määrdunud pakendid paberikasti ei sobi, samuti ei tohi toidujäätmeid sisaldada klaasikonteinerisse visatavad klaaspurgid ja pudelid.  

Loodusesse sattunud prügi on ohuks nii loomadele kui inimesele 

See lind elas 2000km lähimast asustatud alast. Vaadake siit, mida veel sellelt saarelt on leitud: http://www.midwayfilm.com/

See pilt on tehtud saarel, mis asub 2000km lähimast asustatud paigast. Kust sai selle linnu kõhtu kogu see plastikuprügi? Vaata videot selle saare loodusest: http://www.midwayfilm.com/

Prügi taaskasutus ei ole oluline ainult selle tõttu, et see aitab kokku hoida loodusressursse ja puhast metsaalust on kena silmal vaadata. Lisaks eelmainitule jõuab loodusesse sattunud plastik eri viisidel inimese toidulauale ning ohustab tõsiselt elusloodust me ümber.  

Ilmselt oma söögi seest keegi tervet korki ei leia, aga on teada, et plastik laguneb looduses väikesteks tükkideks, mida loomad, linnud, veeloomad toiduks peavad ja endale sisse söövad. Nende kaudu jõuab plastik ka meie organismi. Plastikul on omadus vees leiduvaid toksiine magnetina enda külge haakida, mistõttu on nõnda inimese organismi sattunud plastik eriti mürgine.