Talgupäeva rahastajad
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Agu Laius
www.kysk.ee
 
Toetus 38 400 eurot