Talgulood

Esimene üle-eestiline talgulugude kogumise veebiretk.
Tagasi

Audru Keskkooli talgud Jõõpre vanadekodus (7. mai 2011, Pärnumaa)

7.mail 2011 a. osalesid Audru Keskkooli õpilased talgutel Jõõpre vanadekodus. Talgute ettevalmistamise käigus viidi läbi heategevuslik korjandus lilletaimede ostmiseks.

Talgutel osales:
34 õpilast
3 õpetajat
2 vanadekodu töötajat

Vanadekodus kaevati lillepeenraid, istutati lilli, riisuti ja koristati majaümbrut, saeti puudelt vanu oksi.
Meelelahutust pakkusid algklasside õpilased toredate tantsudega ja VI klassi õpilased näidendiga.
Talgud olid lõbusad ja töö lausa lendas. Vanurid käisid õues tööd vaatamas ja juttu vestmas.
Tublid talgulised said töödega ühelepoole kell 14.00.

Kokkuvõtteks võin öelda, et kõik läks korda!

Täname Audru valla rahvast hea koostöö ja abi eest!


Anita Uibu