Talgulood

Esimene üle-eestiline talgulugude kogumise veebiretk.
Tagasi

Kuidas Hobulaiu talgutraditsioonide kujunemist 21. sajandil mõjutasid suu- ja sõrataud Euroopa Liidus (2001 või 2002, Läänemaa)

21. sajandi algul tekkisid Eestimaa Looduse Fondil (ELF) kontaktid Suurbritannia vabatahtlike tööd korraldava organisatsiooniga BTCV (British Trust for Conservation Volunteers). Plaaniti saareriigi vabatahtlike talguareaali laiendamist Eestisse, et toetada looduskaitseliste tegevuste läbiviimist - eelkõige poollooduslike koosluste (puis- ja rannaniitude) taastamist ja hooldamist. Erinevate kaitsealadega käisid tutvumas mitmed talgukorraldajad ja võeti plaani talgute läbiviimine Matsalu looduskaitsealal (praeguses rahvuspargis). Üritus kuulutati välja ja talgutele soovis tulla vabatahtlikke Suurbritanniast kui ka Austraaliast. Samaaegselt puhkes aga Suurbritannias suu- ja sõrataud ning Matsalu kaitseala kogukond muutus skeptiliseks kaugete abiliste suhtes, kartes võimalust, et külalistega levib siiamaale ka kardetud taud ning ohtu satuvad siinsed loomad.

Nõnda tekkis keerukas olukord, kas ja kuidas korraldada kaugete talguliste tegevust. Matsalu inimeste abil leiti siiski varuvariant - Hobulaiu maavaldajad olid juba mitu aastat otsinud võimalusi alustada sealsete puisniitude taastamisega, mis pea täielikult olid võsastunud. Nõnda võeti mais plaani Hobulaiu külastamine Pärandkoosluste Kaitse Ühinguga,vaadati üle taastamist vajavad saareosad ja leiti plaan perspektiivikas olevat. Samuti leiti majapidamine, mis ühe asutuse käes oli suvebaasina tegutsenud ning sobis hästi majutuseks.

Juulis või augustis saigi nädalane talg teoks ja sest ajast saadik on saare puisniitudel taas elulootust ning nende pindala on laienenud saare keskosas mitmele hektarile. Õnneks pole ka suu- ja sõrataudist jälgi jäänud.

Lisan siia jutu lõpuks, et 21. sajandi alguses kujunesid BTCV mõjutusel ja ELFi talguprojekti algatamisel populaarseteks talgukohtadeks ka Osmussaare, Kesselaid, Hanikatsi,Saarnaki, Kumari, Manilaid ja Keri. Kõnepruugis paluti inimestel saartele kerida ja rõhutati asjaolu, et suvine heinategu toob talvise hingerahu.


Jüri-Ott Salm