Talgulood

Esimene üle-eestiline talgulugude kogumise veebiretk.
Tagasi

Südamlikud talgud Sakus (26. mai 2007, Harjumaa)

Minu erilisim talgulugu, mida otsustasin teiega jagada pärineb 2007. aasta maikuust.
Olime oma perega osalised Saku valla puuetega laste perede ühenduse tegevuse käivitamisel. Üks meie seltskonda kuuluv pere oli sattunud väljapääsmatusse olukorda: seoses pere kahe vanema poja süveneva haigusega oli vaja teha elamus ümberehitustöid, et oleks võimalik korraldada laste elu hoone I korrusel, kuna ülemisele korrusele nad enam ei pääsenud, ning ülejäänud pereliikmetele ehitada välja toad II korrusele.

Vallast rahalist abi ehitustegevuseks ei saadud.
Kui peres on puudega laps, ei ole kunagi kindel, missugused katsumused võivad ees olla järgmisel päeval või järgmisel aastal. Kõik me saime sellest ühtviisi aru. Ja otsustasime ise käed külge panna. Aitasime lammutada vana katuse ja ehitada valmis kandekonstruktsiooni uuele, koristasime ja ladusime puid - panime käed külge kõigele, mis tegemist vajas.
Ühinguga saime mittetulundustegevuseks vallast toetust taotleda. See taotlus rahuldati.
Kuid põhiline oli ikkagi inimeste südamest tulev abi. Kogu see talgupäev möödus eriliselt sõbralikus ja südamlikus õhkkonnas. Töödel lõid emade-isade kõrval kaasa ka nooremad pereliikmed, igaühele leidus jõukohast ja võimetele vastavat tegevust. Lapsed korraldasid lisaks tööle ka sport- ja mälumänge.
Lisaks ühingu liikmetele tuli appi teisigi häid inimesi. Kohalik tootmisettevõte andis tasuta kasutada prügikonteineri lammutusprahi jaoks ja vedas selle ära prügilasse. Kondiitritelt saime talgulauale maitsvaid kringleid.
Need inimesed, kes sellel talgupäeval osalesid said omavahel väga lähedasteks ning olid aktiivsed ka meie ülejäänud ettevõtmistes.
Olen hiljem korraldanud ka teistsuguseid ja samuti igati õnnestunud talguid, kuid tõelise heateona on kõige rohkem südamesse jäänud see Üksnurme küla metsatalus 4 lapsega pere heaks tehtud ühistöö.
Nende talgute kohta võib lugeda ka http://www.sakuvald.ee/25777.


Kadri Kopso