Talgulood

Esimene üle-eestiline talgulugude kogumise veebiretk.
Tagasi

Karala küla talgud (2010, Saaremaa)

Karala küla (Lümanda vald, Saaremaa) inimesed tegid eelmine aasta talgute ajal oma külamajale puid. Eelnevalt olime teinud PRIA külameetmele taotluse külamaja ehitamiseks ja talgute toimumise ajal ei teadnud me veel, kas PRIA poolne vastus on ei või jaa. Aga meie küla inimeste ootus ja tahe oli ääretult suur ja enne jaanipäeva saime PRIA-lt positiivse rõõmusõnumi.

Tänaseks ( 07.veebruar, Karala Külaelu Arendamise Seltsi 15.tegevusaasta sünnipäevaks) on külamaja valmis ja puudevarumine asja ette läinud Selle aasta talgupäeval värvime teist korda oma külamaja. Kuna maja valmis talvel, siis ei ole mõistlik seda tööd talvel teha. Võin öelda, et meie küla talguleid puudetegemisega on sümboolselt terve külamaja ülesehitus. Olen seltsielu eestvedaja olnud 15.aastat ja mitmeid kordi kogenud, et väikestest asjadest (näiteks talgud) sünnivad teinekord väga suured asjad ja sünnivad nad sellepärast, et inimesed on koos, nad tegutsevad ühise eesmärgi nimel ja kui see on õnnestunud, siis see rahulolu kordaläinud teost annab innustust uutele ja veelgi suurematele tegudele. Sünnib positiivne sünergia, mida pidurdada on pea võimatu.


Kaja Juulik