Partnersuhete ja koordineerimise toimkond

eestvedaja Tarmo Tüür tarmo@elfond.ee

Maakondlike koordinaatorite toimkond

eestvedaja Külli Vollmer kylli@kodukant.ee

Kommunikatsiooni toimkond

eestvedaja Erkki Peetsalu erkki@maailmad.ee

Registreerimise toimkond

eestvedaja Kairi Rebane kairi.rebane@gmail.com