Utileek Lõuna OÜ suhtes anti sisse võla sissenõudmise taotlus (16. apr)

Endise Raadi lennuvälja Tartu vallas asuvat osa haldav Raadi Arendus OÜ on esitanud inkassofirmale taotluse Utileek Lõuna OÜ-lt võlgade sissenõudmiseks. Raadi Arendus OÜ, mis kuulub 100%-liselt Tartu Vallale, rentis ühte osa lennurajast Utileek Lõuna OÜ-le ehitusjäätmete ajutiseks ladustamiseks ja käitlemiseks.

Lepingu kohaselt pidi rentnik kogutud ehitusjäätmed sorteerima ja suunama taaskasutusse kuid tegevus piirdus põhiliselt väravatasu sissekasseerimise ja jäätmete ladustamisega. Rendilepingu tähtaeg lõppes 30.06.2009. Vaatamata korduvatele ettekirjutustele pole Utileek Lõuna OÜ rendiobjekti vabastanud ja keeldub tasumast kahjuhüvtise nõuet objekti faktilise kasutamise eest. Tänaseks on võlg kasvanud 120 000 kroonini. 

Utileek Lõuna OÜ tegevuse käigus on Raadi platsile ladustatud hinnanguliselt 15 000 tonni jäätmeid - sellest tugev enamus on pärit Lõuna-Eesti ettevõtetest ja majapidamisest. Ühe kümnendiku ulatuses on tegu Teeme Ära koristuskampaania käigus Eesti loodusest kokku korjatud prügiga. 

"Kui Utileek Lõuna OÜ oma võlga õigeaegselt ei tasu, muutub võimalikuks ka pankrotimenetluse algatamine, mis omakorda loob võimaluse Raadil asuva prügi käitlemise osas konkreetsemate sammude astumise", tõi välja Utileegiga Teeme Ära prügi käitlemiseks lepingu sõlminud Eestimaa Looduse Fond SA juht Jüri-Ott Salm. "2008. aastal vabatahtlike poolt kokku korjatud prügi on 90% ulatuses tänaseks teiste lepingupartnerite poolt ammu käideldud, vaid Utileek OÜ ja Utileek Lõuna OÜ valduses olev viimane kümnendik ootab siiani oma järge," nentis Salm, lisades: "Seaduse järgi kuulub prügi hetkel Utileek Lõuna OÜ omandisse ning kellelgi teisel ei ole voli seda puutuda. Pankrotimenetlus tundub olevat ainus viis asjad liikuma saada." 

Platsil asuva prügi saab ära käidelda tunduvalt odavamalt, kui seni prognoositud.

Salmi sõnul ütlevad viimased eksperthinnangud, et platsile ladustatud prügi on piisavalt korralikult sorteeritud, mistõttu saaks enamiku sellest suunata taaskasutusse. Kuigi esialgsete hinnangute kohaselt prognoositi võimalikuks maksumuseks koguni 9 miljonit krooni, saaks ekspertide viimaste hinnangute põhjal suure osa ladestatud prügist taaskasutusse suunata ning saadud tulu kasutada ära ülejäänud prügi käitlemiseks. "See muudaks ekspertide hinnangul prügi käitlemise hinna seni prognoositust kümme korda odavamaks. Hoolika tegutsemise korral saame rääkida isegi kokkuvõttes tasuta prügi käitlusesse suunamisest," lisas Salm.


Lisainfo:

Jüri-Ott Salm
Juhatuse esimees
Eestimaa Looduse Fond SA
gsm: +372 529 5933
e-post: jott@elfond.ee

Tiina Urm
Avalike suhete juht
Teeme Ära talgupäev
gsm: +372 5565 1862
e-post: tiina@teemeara.ee

www.teemeara.ee