Tule talgutele - Teeme Ära talgupäev toimub 1. mail (12. märts)

Harju Elu 12.03.2010 
Autor: Margus Vaiu

Suurte ajsjade ära tegemise viis on ikka ja alati olnud teistega koos tegemine. Koos tegutsedes on tehtud põllutöid, ehitatud maju, leitud ühiselt arutades üles need viisid, kuidas koos elamist kõige paremini korraldada.

/.../

Kes korraldavad?

Kokku on tulnud seitse korraldajat, kes häid eestimaalasi talguid korraldama kutsuvad -Riigimetsa Majandamise Keskus, Mittetulundijsühingute ja Sihtasutuste Liit, Muinsuskaitse Ümarlaud, Eestimaa Looduse Fond, Liikumine Kodukant, Õnnepank ja kodanikualgatus Teeme Ära Minu Eesti.

Partneritena löövad kaasa EMT, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Swedbank, Tallinna Vesi, EuroPark, Eesti Rahvusringhääling, Elion ja Coca-Cola HBC Eesti.

/.../