"Teeme ära" tuleb talgutena (12. märts)

Põhjarannik 11.03.2010 

"Teeme ära" tänavuse teona toimub 1. mail üle-eestiline talgupäev; talgute registreerimine läks juba lahti.

1. mail toimuval üle-eestilisel talgupäeval on kõik eestimaalased oodatud korraldama ja osalema erisugustel talgutel, et vajalikud tööd ühisel jõul ära teha. Talgute registreerimine algas 4. märtsil ja talguliste registreerimine läheb lahti aprilli alguses.

Eilse seisuga oli lehel www. teemeara.ee kirja pandud juba üle kuuekümne talgu, sealhulgas kahed talgud Ida- Virumaal: prügikoristus ja lõkkeasemete likvideerimine Kurtnas ning Vadi küla puhkeala korrastamine.

Riigimetsa majandamise keskus valib ja valmistab 1. mai üle-eestiliseks talgupäevaks riigimetsas ette ligi 100 talguplatsi, kus kohalikud elanikud saavad koduümbruse korrastamisele ise käed külge lüüa.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on talgutööde raames võimalik osaleda pesakastide paigaldamisel ning matkaradade renoveerimisel ja ehitamisel, lisaks saab ehitada kiviaeda, hooldada pärandkultuuri objekte, koristada telkimis- ja lõkkeplatse ning korjata riigimetsast võsa, oksi ja prügi.

RMK on valmis võimaluse korral toetama ka kohalike elanike initsiatiivi talgukohtade leidmisel riigimetsas, hinnates ala sobivust talgutöödeks ja kontrollides looduskaitseliste piirangute olemasolu, ning hankima vajalikud load ja kooskõlastused talgutööde tegemiseks.