"Teeme ära" tuleb mai algul mitmesuguste talgutega (10. apr)

Virumaa Teataja 10.04.2010 
Autor: Kristi Ehrlich

Kui valdav osa "Teeme ära" üleskutse raames registreerunutest keskendub talgute käigus heakorratöödele, leidub neidki, kes soovivad tervise- ja spordiradadele pühenduda või vanade eestlaste kombel ehitustöid teha.

"Teeme ära" tänavuse teona tuleb laupäeval, 1. mail üleeestiline talgupäev.


Lääne-Virumaal on registreeritud nii heakorra- kui külatalguid, samuti korrastatakse mälestisi, terviseradasid ja tehakse muid töid.

Kõige aktiivsemate talgulistena paistab silma Sõmeru vald - enamik valla suuremaid külasid teevad sel päeval oma talgud.

Talukoht andis mõtte

Heakorra- ja külatalgud ootavad abilisi Kohala, Uhtna, Sõmeru aleviku, Näpi, Vaeküla külakeskuse sisehoovi, Roodevälja pargi ja lõkkeplatsi ning Ubja küla korrastamisel. Oma talgud peab ka Lääne-Virumaa loomade varjupaik, kuhu loodetakse töökäsi appi heakorratöödele ja loomadega tegelema.

Uhtna küla talgujuht Inge Pikkoja rääkis, et nende külas on talgud olnud igal kevadel ja juba mitu aastat. Et sellel aastal sattus koostegutsemine üleeestilise aktsiooniga samale päevale, otsustasid nad talgud ka registreerida.

/.../

Rakvere ümbruses, Ussimäel ja Paides asuvates riigimetsa metsatukkades kaunistatakse puid pesakastidega.

/.../