Teeme Ära talgupäevast võttis osa üle 31 000 inimese (07. mai)

Eesti Päevaleht Online 07.05.2010
Autor: Urmas Jaagant

Tänaseks on kokku loetud Teeme Ära talgutel osalenud eestimaalased – lõplikuks kaasalööjate arvuks tuli 31 299 inimest.

Kokku toimetati Teeme Ära talgupäeva egiidi all 1130 erinevas paigas, kõige arvukamalt. oli talgukohti Harjumaal – 248 ja neis tegutses kokku 7707 talgulist, teatasid Teeme Ära korraldajad.

Harjumaa järel olid aktiivsemateks maakondadeks Lääne-Virumaa 2866, Pärnumaa 2691 ning Tartumaa 2614 talgulisega.

Kõige rohkem paelus inimesi korra loomine – peaaegu pooled osalenutest ehk 13 660 inimest aitasid toimetada 461 erinevas paigas, mis olid ennast määratlenud heakorratalgutena. Pea kolmandik talgulistest aga aitasid kaasa külades ja külade hüvanguks korraldatud talgutel. Külatalguid korraldati kokku 311 erinevas paigas.

Ka mälestiste uueks loomisel ja korrastamisel osales suurem hulk talgulisi – kokku 4072 inimest, kes tegid korda 162 objekti.

Talgujuhtidelt on saabunud tänaseks ka sisulist tagasisidet ja hinnangut toimunule. Maakondade kaupa saab tutvuda valikuga saabunud tagasisidest veebilehel www.teemeara.ee.

Lähinädalatel teeb uuenduskuuri läbi veebikeskkond www.talgud.ee, kus kõigil eestimaalastel tekib aastaringne võimalus tegusaid inimesi talgutele kutsuda. Kõigil, kellel talgupäeval käimata jäi või siis ühiselt toimetamine looduse heaks meeldima hakkas, on võimalik suve jooksul kaasa lüüa ka erinevatel Eestimaa Looduse Fondi talgutel. Lähem info www.elfond.ee

Teeme Ära talgupäeva toimkond tänab südamest kõiki toredaid ja tegusaid inimesi, kes talguid korraldasid ja talgutöödel kaasa lõid.