"Teeme Ära!" Talgupäev 1. mail (20. apr)

Pärnu Postimees 20.04.2010

♦ Pärnumaa kodanikuühiskond on aktiivne ja meelepärase kaasalöömisvõimaluse võib valida 65 taigu seast, neis kavandatud tööde tegemiseks vajatakse 2644 talgulist.

♦ Pärnumaal oti 19. aprilliks kirja antud 800 tagulist ja vaba oli 1844 kohta, kus 1. mail "Teeme aral" talgutel kaasa lüüa. Riigis oli samaks ajaks kirja pandud 700 talgut ja vajadus 26 952 talgulise kätepaari järele.
♦ Veebilehel www.teemeara.ee saab infot nii konkreetse koha talgute kirjelduse, töökäte vajaduse kui kaasa võtta soovitatavate tööriistade kohta.
Talgukoha valiku järel andke enda või sõpruskonna või pere osalemissoov ja ühistöös kaasalööjate arv teada konkreetsele talgujuhile www. teemeara.ee kodulehel.
♦ Üleriigilise talgupäeva Pärnumaa vabatahtlik koordinaator on Krista Habakukk, suhtlus mobiilil 5553 3990 või e-kirjaga krista@peak.ee
Talgute kaaskorraldajad on Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant, Riigimetsa Majandamise Keskus, Eestimaa looduse Fond, Eesti muinsuskaitse ümarlaud, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Uit, kodanikualgatus "Teeme aral Minu Eesti", õnnepank.