Teeme ära talgud (07. mai)

Viimsi Teataja 07.05.2010
Auotr: Enno Selirand

Talguliste tööga said puhtamaks ja kenamaks Naissaar ja Prangli, samuti valla mandrikülad.

Viimsis on alati kevadet tähistatud ühistööga. Seda nii taasiseseisvunud Eesti Vabariigi aegu kui varemgi. Elades looduskaunis kohas sügelevad käed iseenesest lumesulamise rämpsu ära korjama ja ilusat kevadet ootama. Peame loomulikus meil levinud hoiakut, et koos naabritega koristatakse ka oma õuest kaugemad paigad ilma suurema kära ja reklaamita. Küla elab oma normaalset elu.

Samas meeldib viimsilastele ka ühisaktsioonis osalemine. Naissaarel oligi seekord Teeme ära talgute aegu saare ajaloos kolmas töötegemise aktsioon. Esimene oli Peeter I aegsete rannakaitsepatareide ehitamine, teine nõukogude armee sõjaväelinnaku ehitus, nüüd tegi 140 kätepaari Naissaart ilusamaks ja puhtamaks.

Korda tehti tuletorni ümbrus - tulemuseks tohutud kuhilad ärapõletatud prahti, autokoormad metalli ja rämpsu, mis kokku korjati ja edaspidi mandrile ära transporditakse. Peeteri aegse 10 B patarei ja selle ümbruse varjutas kasvav võsa, mis ohustas juba ka muinsuskaitseobjekti eksistentsi. Nüüd on kogu võsa maha võetud. Raudtee miinilaod ja ümbrus - pea kümme kilomeetrit - said samuti võsast ja puudest puhtaks. Sama pikad matkarajad said taas läbitavaks. Metalliprügimägi tõsteti laevale ja suur laev sai prahti täis.

Viimsi vallale kuuluva klubi ümbrus sai tunda inimlikku hoolimist ja suur prahikoorem läks likvideerimisele.

Keri saarele suundunud rahvas tuli samuti Naissaarele, sest tuul ei lasknud neil Keris randuda.

Naissaarele tulnutele veel kord aitäh, eriti selle eest, et talguliste algatusel asendati pidu töötegemisega. Tööd tehti pea kella kuueni - kuni laev andis närviliselt lahkumissireeni.

Eesti inimesed on suuri asju võimelised koos tegema, seda tõestasid ka Prangli saare talgud, kus tehti ulatuslikku korrastustööd sadamas ja surnuaias. Sadamahoone sai nii puhtaks, et tekis mõte sellest tantsusaal kujundada.

Teeme ära talgute raames tehti korrastustöid kogu Viimsis. Vallavalitsuses olid registreeritud paljud külad. Kui vaid põgusalt loetleda, siis tööd tehti Randvere külas ja Tädu õpperajal, Viimsi Jaakobi kiriku ümbruses, Metsakasti küla kergliiklusteede ja kraavide pervedel, Miidurannas, Lubja küla teede ääres, Püünsi küla traditsioonilistel koristustalgutel ja Viimsi Kooli õpetajate traditsioonilisel Rohuneeme kalmistu koristamisel. Kindlasti oli väga palju neid, kes tegid oma kodukanti korda, ilma et oleksid seda kusagil suurelt reklaaminud. Tähtis pole mitte suur kisa, vaid hoopis ilusaks ja puhtaks saanud Viimsi vald.

Vallavalitsuse nimel tänan kõiki, kes käisid meie elukeskkonda puhtamaks tegemas. Eriti tuleb tänada neid, kes pole ise kunagi prahti laiali loopinud, kuid igal aastal aitavad elukeskkonda elamisväärsemaks muuta. Tähtis on, et elupaik oleks puhas ja kena, olgu kampaaniaga või ilma.

Kahjuks pole võimalik edasi anda seda lusti ja tegemisrõõmu, mis inimestel oli. Talguid läbis eriline lust ja töötahe.

TALGUPÄEVA KOKKUVÕTTEKS Teeme Ära talgupäeval osales toimkonna andmetel 28620 vabatahtlikku, kes toimetasid üle Eesti kokku 1116 talgukohal.

Korda tehti kümned pargid ja külaplatsid. Ehitati külakiikesid ja tantsuplatse. Korrastati kirikuaedu, maalinnuseid ning palju teisi ajaloolisi paiku ja hooneid. Kaugemad talgulised toimetasid Ivangorodis Venemaal ja Stockholmis Rootsis.

Harjumaal lõi talgutöödel kaasa kõige rohkem osalejaid -7315 inimest.

50 talgulist tegutses Venemaal ning mitukümmend Stockholmis Eesti seenioride kodus.