Teeme Ära Põlvamaa infopäeval oli vähe rahvast (16. märts)

Koit 16.03.2010 
Autor: Raivo Sihver

Laupäeval andsid Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses infot 1. mail toimuva üle-eestilise talgupäeva kohta talgupäeva koordinaator Kaia-Kaire Hunt Tallinnast (paremal), Põlvamaa maakondlik koordinaator Egle Rohtla (keskel) ja abi Heleriin Jõesalu (vasakul).

Osavõtt jäi kahjuks väheseks - ainult neli aktivisti. Samas ei saa öelda, et põlvamaalased on loiud, sest www.teemeara.ee/events märksõna «Talgud» all on Põlvamaalt registreeritud juba viis üritust: Põlvas, Mikitamäel, Partsis, Maaritsas ja Süvahawal.

Korraldatakse nii töö- kui ka mõttetalguid. Näiteks arutletakse Mikitamäe Kooli tuleviku üle.

/.../