Teeme Ära ootab talguid, vabatahtlikke talgujuhte ja pillimehi (26. märts)

LõunaLeht 25.03.2010 

Teeme Ära meeskond ootab kõiki inimesi ükskõik millisest Eesti paigast kirja panema talgukohti, kus 1. mail üheskoos midagi vajalikku looduse või kogukonna heaks ära teha. Endast märku andma kutsutakse ka pillimehi ja vabatahtlikke talgujuhte.

„Ühine töötegemine kuulub Eesti kultuuri hulka,“ sõnas laupäeval Võru kultuurimajas Kannel Võrumaa tulevaste talgujuhtidega kohtunud Teeme Ära talgujuhtide toimkonna liige Evelin Uibokand.

Uibokand kutsub kõiki julgelt üles oma talgusid Teeme Ära kodulehele kirja panema. Talgud võib korralda nii suuremate kui ka väikeste tööde ärategemiseks ükskõik millises Eestimaa paigas. Võib korrastada näiteks kiigeplatsi või parki, muinsusmälestisi või rahvamaju – kõik ideed on teretulnud, talgutele piiranguid ei ole.

Talguid korraldades tuleks läbi mõelda, milliseid töid kavatsetakse teha, mitu tundi tööks kulub ja kui paljudele inimestele korraga tööd jätkub. Igaks juhuks tasuks välja mõelda ka mõni lisatöö juhuks, kui tööd saavad planeeritust varem valmis. Tuleks ka nuputada, mida teha siis, kui 1. mail osutub ilm välitöödeks sobimatuks.

Kõik talgud palutakse registreerida 1. aprilliks, sest siis algab juba talguliste registreerimine. Kui talgud on selleks ajaks avalikult välja kuulutamata, võivad need potentsiaalsetel talgulistel kahe silma vahele jääda.

Talgud saab hõlpsalt registreerida Teeme Ära koduleheküljel www.teemeara.ee või Swedbanki kontorite avalikes arvutites, kus vajadusel pangatellerid abiks tulevad. Kasutada saab ka kohaliku raamatukogu abi.

Evelin Uibokand julgustab aktiivseid inimesi hakkama ka vabatahtlikuks talgujuhiks. Nimelt on välja pandud hulk talguid, näiteks Riigimetsa Majandamise Keskusel (RMK) ligi 100 talgut, millel puuduvad praegu veel talgujuhid. Selliseid talguid võib leida kõikidest maakondadest.

Talgupäeva oluline osa on pidu

1. mai talgupäev koosneb kahest osast. Kõigepealt tehakse üheskoos füüsilist tööd, vahepeal kinnitatakse ka keha. Päeva õhtune osa on aga planeeritud simmaniteks, kus päev võetakse lõbusalt kokku muusika ja pillimänguga. Just seetõttu oodatakse kõiki muusikuid lahkelt appi tulema. Talgukorraldajail ongi praegu põhiküsimus, kust leida muusikuid.

Just muusikuid otsib ka Meremäe vallavolikogu esimees Arno Vares, kes osaleb vabatahtlikes ettevõtmistes juba kolmandat aastat. Meremäel plaanitakse talgute käigus korda teha nii lasteaiaplats kui ka Luikjärve setu talu, kuhu plaanitakse luua muuseum.

Nii Võrumaa koordinaatorid Katrin Tamberg ja Aado Kuhlap kui ka Valgamaa koordinaator Aili Keldo sõnasid, et huvi talgute vastu on suur.

,,Sel aastal on talgud eriti küladele südamelähedased," märkis Keldo.

Põlvamaal koordineerib talguid Egle Rohtla. Lahendamist vajavate küsimustega tuleks kõigepealt pöörduda just maakondlike koordinaatorite poole, kontaktandmed saab veebist või raamatukogust.

Selle nädala alguseks oli Võrumaal kirja pandud kaheksa, Valgamaal 11 ja Põlvamaal seitse talgut. Kõikidega saab tutvuda juba praegu ,,Teeme ära!" koduleheküljel.

Mitteosalejad saavad samuti toetada

Katrin Tamberg sõnas, et soovib kindlasti talgutesse kaasata ka linnainimesi. ,,Kutsume üles linnavalitsusi ise korraldama parkide talguid," sõnas ta.

Tänavu on peale Teeme Ära meeskonna üle-eestilisel talgupäeval palju korraldajaid. Peale kodanikuliikumise Teeme Ära Minu Eesti on õla alla pannud ka RMK, Eestimaa Looduse Fond, Eesti külaliikumine Kodukant, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste liit, Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud ja Õnnepank. Kõikidel ametkondadel on igas maakonnas olemas kontaktisik. Muinsuskaitse kontaktisik on kogu Eesti peale ühine.

Õnnepank annab oma panuse pärast . maid, viies kokku tegemata jäänud tööd ja vabatahtlikud.

Kes ise 1 . mai talgutest osa võtta ei saa, saab oma panuse anda talguid kas vajalike tööriistade, materjalide või rahaga toetades. Kuidas toetada oma lemmiktalguid, saab samuti teada Teeme Ära kodulehelt.

/.../