Teeme Ära ka sellel aastal (24. märts)

Sõnumitooja 24.03.2010 
Autor: Margus Vain

Kodanikualgatus Teeme Ära - Minu Eesti aitab talguid korraldada ka 2010. aastal. Tänavuste talgute korraldamise juures on valikuid palju rohkem. See sõltub paljuski kohalikest eestvedajatest talgujuhtidest, millist laadi talguid soovitakse korraldada. 2010. aastal on Teeme Ära toimkonnaga liitunud mitmeid organisatsioone, kes aitavad korraldada sellel aastal talgupaeva: Eestimaa Looduse Fond, Õnnepank, Muinsuskaitse Ümarlaud, EMSL, Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eesti Külaliikumine Kodukant, kellele lisaks on veel palju toetajaid partnereid. Sellest tulenevalt on ka võimalik talgute suunitlus: muinsuskaitse, looduskaitse, külade heakord, mõttetalgud jne.

Eesti Külaliikumise Kodukant ülesanne on talgupaeva korraldamise juures maakondlik koordineerimine ja teavitamine.

Kindlasti on talgute korraldamise tradistioon mõnes paigas oluliselt pikem kui viimased paar aastat, kuid mitte igalpool pole see nii. Just sellepärast, et julgustada ka neid, kes seni pole veel talguid korraldanud, kutsun kõiki üles oma talgud registreerima 1 aadressil www.teemeara.ee, mitte lihtsalt omakeskis talguid korraldama. Selliselt võite leida oma ettevõtmistele uusi toetajaid ja kaasaaitajaid.

Minu kodukülas Patikal oleme koos teiste aktiivsete inimestega heakorratalguid korraldanud juba 5 aastat ja teeme neid ka sellel aastal. Samas just viimastel aastatel on inimeste kaasaaitamise aktiivsus kasvanud. Usun, et suur osa on selles ka kodanikualgatuse Teeme Ära - Minu Eesti tehtaval üleriigilisel teavitustööl.

Heade mõtete ja ideede jagamine sünnitab uusi ideid.

Olen valmis koos oma piirkonna teiste vabatahtlikega meie oskuste ja kogemuste piires abistama teid talgute korraldamisel. Minuga saate ühendust e-posti margus.vain@mail.ee kaudu või telefonil 511 4273.