Talguteks on kirjas üle poolesaja paiga (07. apr)

Pärnu Postimees 07.04.2010  
Autor:Eno-Gerrit Link

Pärnumaal on 1. mail toimuvale "Teeme ära!" talgupäevale kirja pandud 53 talgukohta, millele eilse seisuga oli lisandumas veel mõni paik.

Talgute Pärnumaa koordinaator Krista Habakukk ütles, et tema andmetel korraldatakse "Teeme ära!" egiidi all talguid kõigis Pärnu omavalitsustes ja kes soovib maipühade ajal ühistöös kaasa lüüa, leiab endale kindlasti köha, kus nõu ja jõuga abiks olla.


Habakuke jutu järgi on iga korraldaja määranud talgutele oodatavate arvu, mis on seotud plaanitava töö mahuga. Näiteks Jõesuu küla talgutele oodatakse 100, Sindi matkarada korrastama aga 15 inimest.

Habakuke sõnutsi ei saadeta kedagi planeeritud talguliste arvu täissaamisel ühiselt ettevõtmiselt tagasi, kuid sellisel juhul ei pruugi kõigile leiduda küllaldaselt tööd.

Pärnumaa koordinaator soovitab kohtade täitumisel otsida mõni muu talgupaik. "Talgud ei ole ainult lähikondsete inimeste ettevõtmine. Talgujuhid on valmis külalisi vastu võtma ja neile oma kodupaika tutvustama," kinnitas Habakukk.

Kevadpühal toimuvate talgute töötegemise osa peaks Habakuke sõnutsi jääma nelja-viie tunni piiresse. Pärast rassimist on kavas külakoosolekud, ühine supi- või kringlisöömine ja laulmine. "Välja antakse ühine talgulaulik, mida saab talgujuhi käest küsida."

Talgukohtade nimekirja ning registreerimislingi leiab veebiaadressilt http://talgud. teemeara.ee. Talgutele saab end kirja panna Swedbanki kontoritesse välja pandud arvutiteski. Registreerimine kestab kuu lõpuni.