Talgupäev muudab elu paremaks (10. märts)

Tartu Postimees 10.03.2010 
Autor: Viivika Eljand

Kodanikualgatuse «Teeme ära» tänavuse ettevõtmisena on 1. mail plaanis üle-eestiline talgupäev. Tartlased hakkavad selleks ettevalmistusi tegema laupäeval, mil raekoja saalis pannakse paika hulk talguplaane.

Laupäeval kell 15 algavale infopäevale on oodatud inimesed, kellel on konkreetseid ideid Tartus peetavate talgute kohta. Peale küsimuste-vastuste osa saab talguideid välja öelda ning seejärel jätkub töö rühmades, kus ideedest sünnivad konkreetsed tegevusplaanid.

Kokkusaamise eesmärk on mõelda välja hulk talguplaane, mida 1. mail Tartus ühiselt teostada.

Parem ja toredam elu

Eestlaste huvi ühistegevuse vastu on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. 2008. aastal aitas enam kui 50 000 talgulist kolme tunniga ära teha töö, milleks oleks muidu kulunud kolm aastat ja suur summa raha.

«Teeme ära» talgupäeva Tartu linna koordinaatori Irmelin Nõu sõnul on talgupäevade ülim eesmärk parem ja toredam elu, mille heaks saavad inimesed ise palju ära teha.

Talgulisena saab end kirja panna alates 1. aprillist. Talgujuhid on kodulehel kinnitanud üle Eesti juba üle 50 ettevõtmise, mille vahel talgulised valida saavad. Nimekirjas seisvate tööde tulemusel peaksid näiteks linnud Valgas pesakastid saama, Uuemõisa aleviku lapsed hullama uuel mänguväljakul ja Kasari jõe ääred olema prügist puhtad.

Alatskivi vallas talguliste tööd koordineeriv Maimu Arro peab talgupäeva heaks võimaluseks midagi kiiresti ära teha. Nii lähevadki valla inimesed juba mitmendat aastat vabatahtlikena surnuaeda, et kalmistuvahti aidata.

«Me läheme lihtsalt ühel õhtupoolikul appi riisuma ning korjame üle müüri loobitud küünlad kokku,» rääkis aktiivne talguline.

Talgujuhid oodatud

Riigimetsa Majandamise Keskus on välja pakkunud sada talgukohta, millest suurel osal talgujuhti veel pole. Talgujuhiks võib hakata igaüks, kellel soov midagi suuremat organiseerida ja palju suhelda.

Kodanikualgatuse «Teeme ära 2010» talgujuhtide toimkond on koostanud brošüüri «Talgujuhtide abimees», kus on kirjas korraldustöö tähtsamad punktid. Abistavad märkmed pannakse nädala jooksul üles kodulehele ja nii ei pea ükski rühmajuht kartma, et midagi olulist tähelepanuta jääb.

Ühtlasi antakse kodulehel iga sündmuse juures infot ka selle kohta, milline varustus talgupäevale kaasa võtta ja mis täpselt kohapeal toimub. Üldjuhul koosnevad talgupäevad kahest osast – töisest hommikust ja meelelahutusliku sisuga õhtusest programmist, talgusimmanist.

Irmelin Nõu kutsub neid, kes talgupäeval mingil põhjusel osaleda ei saa, üritust toetama.

Abistada saab nii töövahendite, kinnaste, kottide, toidu- või joogipoolisega, talgulisi sauna kutsudes või rahalist abi pakkudes.
Oma toetamissoovist saab teada anda talgute kodulehe www.teemeara.ee kaudu.

Talgud ajaloos
Talgud olid talupojakultuuris ühine ettevõtmine millegi ärategemiseks, mis nõudis rohkem tööjõudu, kui oli ühel perel.
Talgud kestsid ühe päeva.
Talgud olid heaks võimaluseks tulevase kaasa leidmisel.
Talgud lõppesid traditsiooniliselt kiikumise ja simmaniga.