Rämsi küla heakorratalgud (01. juuni)

Puhja Valla Leht 31.05.2010 
Autor: Airi Mahla

TEEME ÄRA projekti raames toimusid 1. mail heakorra talgud ka meie külas. Varahommikul tundus, et ilmataat kipub meid alt vedama, kuid rahva kogunedes sõudsid minema ka viimsed vihmapilved. Talgutest võttis osa 46 tublit ja hoolivat külainimest. Lisaks siblis ringi ka palju pisikesi, aga töökaid mudilasi. Koostöös anti uus nägu küla bussiootekojale. Indreku ja Romani eestvedamisel alustati parandustöödega juba päev varem, et õigel talgupäeval saaks bussijaam korralikult värske värviga kaetud.

Sel ajal kui meespere tegeles bussipavoljoni renoveerimisega, olid ülejäänud talgulised ametis külaplatsi ja pargialuse riisumise ning võsast puhastamisega. Laste võrkpalliväljak sai kobestatud tänu Emilile ja ta vahvale kultiveerimismasinale. Suur tänu kõigile kaasalöömise eest ja selle eest, et olite eeskujuks kõikidele teistele, et soovisite meie koduküla ilusamaks ja puhtamaks muuta.

Loomulikult ei saa ka tänamata jätta meie toetajaid. Asutused kelle poole abipalvega pöördusin, tulid vastu ja aitasid meid. Prügi äraveo eest kandis hoolt Jaan Naarits. Bussijaama remondiks kuluva materjali ostu rahastas Teedevalitsus. Tänu Puhja pritsimeestele sai bussijaam enne remonttöid survepesuga üle käidud. Talguliste kõhutäie eest hoolitses kohalik kaupmees Riina Kask ja suur tänu ka vallavalitsusele nii materiaalse kui ka moraalse toe eest.

Kuna talgupäev kujunes väga hoogsaks ja tegusaks ning kõik planeeritud tegevused said tehtud, anti lubadus ka järgmiste aastate külatalgutel kindlasti kaasa lüüa!! Aitäh teile kõigile ja hoiame oma koduküla!

Airi Mahla, talgujuh