RMK valmistub üle-eestiliseks talgupäevaks (10. märts)

Meie Maa, 06.03.2010

RMK valib ja valmistab 1. mai üle-eestiliseks talgupäevaks riigimetsas ette ligi 100 talguplatsi ning annab need üle vabatahtlike seast kerkinud talgujuhtidele. Peale talgupäeva võtab RMK talguplatsi vastu ning korraldab kogutud prahi ja okste äraveo, teatab RMK oma koduleheküljel.

Aigar Kallas näeb talgupäevas head võimalust RMK ja kodanikuühenduste koostööks. “Talgupäev ühendab kodanikualgatuse jõud ning loob võimaluse kohalikele elanikele oma kodukandi korrastamisel ja elukeskkonna paremaks muutmisel kaasa lüüa. Tänutäheks tehtud töö eest saavad talgulised Elistvere loomapargi tasuta pääsmed“, sõnas ta bioneer.ee-le.

Näiteks on riigimetsas talgutööde raames võimalik osaleda pesakastide paigaldamisel, matkaradade renoveerimisel ja ehitamisel, saab ehitada kiviaeda, hooldada pärandkultuuri objekte, koristada telkimis- ja lõkkeplatse ning korjata riigimetsast võsa, oksi ja prügi.

RMK on valmis toetama võimalusel ka kohalike elanike initsiatiivi talgukohtade leidmisel riigimetsas, hinnates ala sobivust talgutöödeks, kontrollides looduskaitseliste piirangute olemasolu ning hankima vajalikud load ja kooskõlastused talgutööde läbiviimiseks.

Kodanikualgatuse Teeme Ära tänavuse ettevõtmisena 1. mail toimuval üle-eestilisel talgupäeval on kõik eestimaalased oodatud korraldama ja osalema erinevatel talgutel, et vajalikud tööd ühisel jõul ära teha. Talgute registreerimine lehel www.teemeara.ee algab 4. märtsil ja talguliste registreerimine aprilli alguses.