Rabaääre metsapark ootab töökäsi, harrastussportlasi ja loodushuvilisi (20. apr)

http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=10618

Sindi linnapiiril Pohla ja Rohelise tänavate ristumiskohal olev Rabaääre metsapark moodustab koos Männimetsa pargiga ühtse haljasvööndi linna ja raba vahel. Rabaääre metsapark asub 21 832m² suurusel alal. Mõlemaid metsaparke taotleb Sindi linn riigilt munitsipaalomandisse.

2005/2006. õppeaastal alustati tolleaegse Sindi Gümnaasiumi direktori Mari Suurväli eestvedamisel Rabaääre metsapargis ca 2,8 km pikkust metsa-matkarada rajama ja märgistama. Orienteerumisliidu Pärnu klubi West abiga kanti kogu metsapargi ala kaardile. Idee teostamise algatust toetas kooli õpilasomavalitsus. Metsa-matkaraja loomisel mõeldi nii sportlikule tegevusele kui ka loodustundide läbiviimisele männimetsas ja rabamaastikul.
2006. aasta aprillis esitas Sindi Gümnaasiumi arendusjuht Sigrid Jamnes Avatud Eesti Fondile taotlusvormi, millega sooviti Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi raames kavandatavale projektile toetust. Kodanikeühenduste ja koolide koostööprojektide konkurss „Kool kui kohaliku elu keskus” võimaldas saada 13 660 krooni. Plaanitud tööde üldmaksumuseks oli arvestatud 30 760 krooni. Puudu jäävat vajaminevat osa aitasid kompenseerida Sindi Linnavalitsus, kohalik ettevõte Fein-Elast Estonia ja suurim toetaja Paikuse saeveski Stora Enso Timber. Tööjõuga abistasid Sindi linna naisliikumine, Sindi Spordiklubi Kalju. Suvel töötas õpilasmalev, kes aitas võsa maha võtta ja niitis heina. Töid juhendas õpetaja Aire Luhaoja. Abivalmid olid kehalise kasvatuse õpetajad Nanni Kull ja Helle Artel, samuti Jaak Suurväli ja Heldur Paulson Paikuselt. Noortest meenub Mari Suurvälile vendade Nazarovid kohusetundlik töö. Nemad ei hoolinud ilmast ega raskustest. Paduvihmas tuldi kokkulepitud ajal kohale, et jätkata tööd.

Lisaks rohkele puhastustööle ehitati sildasid, purdeid, üle paarikümne istepingi, paigaldati märgistustulpasid ja rajati lõkkeplats.

Vahepealsetel aastatel omasoodu arenenud kasutus on muutnud esialgselt kavandatu teistsuguseks. Mari Suurväli soovib, et metsa-matkarada leiaks kasutust loodus- ja loovainete tundide läbiviimise kohana, kus saaks vabaõhu tingimustes rakendada erinevaid õpimeetodeid. Vabas looduses teatud õppetundide läbiviimine oleks midagi muud kui klassiruumis kuulamine või lugemine.

Hobikorras on jõudumööda Mari Suurväli koos Jaak Suurväli, Heldur Paulsoni, Johannes Metsa, IRL-i Pärnu Väärikate klubi ja teiste vabatahtlike entusiastidega püüdnud metsarada hooldada. Tulevikus loodetakse minna uue projektiga edasi ja ehitada ka vaatetorn, mille ülemine platvorm asuks puude latvadest kõrgemal ja võimaldaks loodushuvilistel vaatlusi korraldada.


1. mai „Teeme ära” toob talgulised taas Rabaääre metsaparki korrastama, talgujuhiks Mari Suurväli. Talgupäeval tahetakse korrastada laudteed, infotulbad, pingid, korraldada prahi ära vedu, paigaldada metsaraja skeem. Ehkki veebilehel www.teemeara.ee on nimetatud oodatud kätepaari arvuks 15, võib vaatamata etteantud numbrile tulla tunduvalt rohkem inimesi. Tööd ja lusti jätkub Mari Suurväli sõnul kõigile. Tööriistadest oleks soovitav kaasa võtta kirves, saag, haamer, labidas, käru, reha. Kindlasti peaks kõigil olema töökinnaste paar ja kummikud, aga loomulikult ka hea tuju. Talgulistele lubatakse sooja teed ja grillvorste.

Lähem info talguobjekti kohta mari.suurvali@pc.ut.ee; talgujuhi telefon 51 50 448.