Protestimeelne keskkonnateemaline moeetendus Välustes (26. apr)

Tarvastu Teataja 26.04.2010
Autor: Merike Tulp

Meie igapäevane prügi on nuhtlus ja võimalus üheaegselt. Uskumatult tobe lause, aga Väluste Kalli Kalli kodus tõestatud fakt. Nimelt otsustas Maire Maasik sügisel 2009, kui Tarvastu lasteaedade selts koostas käesolevaks õppeaastaks tööplaani, et soovib tõestada puhta prügi loomingulisi kasutusvõimalusi lasteaia õppetegevuses. Nii sündis metoodiline mäng «MASU moeshow» ehk «Madalseisu Aja Soodsad Uuendused».

Sügisest kevadeni kogusime puhtaid jäätmeid ja sidusime neid lasteaia õppekava keskkonnateemaga. Kaasasime kogu personali, Väluste raamatukogu ja lapsevanemad. Valmisid ilusad kostüümid nii lastele kui ka täiskasvanuile. Ideed sündisid tööde käigus ja tulemust võis näha märtsis. Etendused Väluste lasteaias olid sõpraderohked ja pakkusid meeldivaid elamusi tegijaile, lastele ja pealt vaatajatele. Lasteaedade seltsi liikmed täiendasid ürituse kaudu oma ideepagasit ja toetasid oma korda hea sõnaga meie tegemisi.

Projekti käigus said lapsed teada, mis on prügi, kuidas seda sorteerida ja miks. Sidusus aine valdkondade vahel tekkis matemaatiliste mõistete tutvustamise ja värvusõpetuse kaudu. Laps sai kortsutada, krõbistada, käristada, pesta ja triikida ning õhukest ja paksu paberit võrrelda. Laste sõnavara täienes oluliselt, sest jutustamisvajadus tekkis iseenesest. Täiskasvanud täiendasid oma teadmisi biolagunevast ja lagunematust prahist. Kõik õppisid, olenemata vanusest, olles protsessi käigus võrdväärsed partnerid.

«MASU» oli mäng, kus täiskasvanud vaimustusid teadmisest, et nii loominguliselt saab prügisse suhtuda ainult lasteaednik, jättes teise koha teatritegijaile. Hinnang tegevusele on sama loominguline ja tinglik kui tegevus ise, aga kannab sügavat protestimeelsuse märki.

Ajal, mil kõik loevad raha, pole mõtet prügikasti tassida tonne puhast prügi, kui seda võib edukalt kasutada laste tarbeks kalli raha eest ostetud värvilise paberi asemel. Tulemus pakub rahuldust meeleoluliselt ja esteetiliselt. Puhta prügi kasutamise õppe-eesmärkides pole mõtet kahelda kellelgi, kes vähegi hoolib keskkonnast, kus meie põlvkond elab ja mille pärandame oma järeltulijaile.

Naeruvõru lasteaia nimel tänan kõiki tegijaid, Kalli-Kalli kodu lapsi, lastevanemaid, Väluste raamatukogu, Tarvastu lasteaedade seltsi liikmeid, valla kultuurijuhte ja ametnikke, Tarvastu Teataja ja Sakala toimetust meie keskkonnateemalises metoodilises mängus «MASU» kaasamängimise eest.

Minu tänu kuulub Maire Maasikule, kelle ideed on ammendamatud ja pakuvad alati üllatusi.

Masu teema laieneb 30. aprillil, mil Välustes on üleriigilise ürituse «Teeme ära!» raames heakorrastustalgud. Selle ürituse hüüdlause on: «Meie Aia Soodne uuendus». Hea sõber, jälgi reklaami kodulehel www.teemeara. ee ja registreeri ennast Kalli-Kalli talguliseks.

Merike Tulp, Naeruvõru juhataja