Pärnus on registreeritud 18 talgukohta (26. apr)

Neljas.ee 26.04.2010

Traditsiooniks saanud üle-eestilise talgupäeva „Teeme Ära“ raames on tänaseks teada antud 18 talgukohast Pärnu linnas. Puhtaks saavad jõe kaldad, kalmistud, pargid. Linnavalitsus aitab kaasa bussiootepaviljonide värvimisele, rannaniitude korrastamisele ning skulptuuride puhastamise talgutele.

Pärnu Kunstikooli juhataja Kristel Kallau juhtimisel värvitakse 1. mail üle kaks bussiootepaviljoni- Metsamajandis ja Niidupargis. Talgulisi oodataksegi nimetatud bussipeatustesse.

Talgulisi toetab linnavalitsus nõu ja jõuga ka Pärnu rannaniitudel. Toimub rannaniidu looduskaitseala peamise kaitseväärtuse, rannaniitude, taastamis- ja hooldustöödele kaasaaitamine. Koristatakse jäätmed ning tehakse muud taastamiseks vajalikud ettevalmistustööd. Kogunemine talgutele on Kanali tänava merepoolses otsas, Mai lasteaia juurest mere äärde viiva tee alguses, Papiniidu tn pikenduse kurvis ning Kanali tänava pikenduse alguses. Talgujuhid on Moonika Ani ja Kristiina Kupper.

Talgujuhti Rait Pärgi toetab linnavalitsus Pärnu skulptuuride puhastamisel. Eesmärk on puhastada Pärnu linna skulptuurid aastakümnetega kogunenud mustusest ning anda linnale sellega korrektsem ilme. Puhastatakse dolomiidist kujusid, mis ei ole muinsuskaitse all. Talgulisi oodatakse kell 10.00 Pärnu Kunstikooli juurde, Kerese 3.

Veel on Pärnu linnas registreeritud "Jaansoni terviseraja" puhastamine hooajaks ja selle edasiarendamine. Talgutöödena puhastatakse spordirada, koristatakse prahist ning võsast Pärnu jõe paremkallas ning remonditakse puhkerajatised ning ehitatakse uued atraktsioonid. Kogunemiskohaks on märgitud Rääma ja Raba tänava ristmiku lähistel olev parkla. Sealne talgujuht on Peeter Prisk.

Karja 12 maja juurde oodatakse talgulisi, kes soovivad aidata korda teha puuetega noorte kodu. Talgutöödena viiakse remondi järgselt tekkinud ehituspraht, ehitatakse terrass, võetakse maha vanad õunapuud ning tehakse hoov korda. Talgujuht on Hiie Martinson.

1.mail kell 10.00 oodatakse Jaansoni raja juures olevale lõkkeplatsile noori talgulisi, kes soovivad kevadpüha sisustada aktiivselt- väideldes, kalastades, koristades. Toimub ka viktoriin. Talgujuht on Raul Sarandi.

Kuninga 24 hoovi oodatakse talgulisi, kes soovivad kaasa mõelda, kuidas kaasata tegevustesse vaimupuudega noori ja muuta iseenda ning lähedase suhtumist. Toimuvad hoovi kujundamisega seotud talgud- valmistatakse ette lillekastid, toimub ürditaimede ja lillede istutamine ning tehakse kevadised heakorratööd. Samuti tutvustakse Anni Akadeemia projekti ja süvendatakse tolerantsust vaimupuudega noorte kaasamise osas. Talgujuht on Liina Lokko.

Koidula Muuseumi hoovil, Jannseni 37 aadressil, korrastatakse muuseumi park talvega kogunenud prügist, millega tehakse ettevalmistusi J.V.Jannseni sünnipäeva ja üleriigilise muuseumiöö tähistamiseks 15. mail. Saetakse võsa, korjatakse oksad ning riisutakse prügi ning kulu. Talgujuht on Elmar Trink.

Kell 11.00-16.00 oodatakse talgulisi korrastama Pärnu jõe kallast linna pool Uue silla ja metsa vahelisel lõigul. Korrastatakse jõeäär prahist ja vanast heinast. Talguid juhib Kadri Killing.

Talgutööna korrastatakse Pärnu vanim park, Steineri aed, kesklinna piirkonda elustavate ürituste korraldamiseks. Lõigatakse võsa ning korjatakse prügi. Kogunemiskoht on Maarja-Magdaleena Gildi majas, Uus tn 5. Talgujuht on Herdis Elmend.

Vana-Pärnu kalmistul korrastatakse kultuuriloolised hauad. Eduard Rajari juhendamisel korrastatakse unustatud kultuuriloolised hauad, töö tegemist saadab kultuurilooline vestlus. Kogunemine talgutele toimub Vana-Pärnu kalmistu peaväravas kell 10.45. Talguid juhib Mart Liira.

Talgutööna korrastatakse Estonia parvlaevaõnnetuses hukkunud pärnakatele pühendatud mälestusmärgi ümbrus. Koristustöödega laiendatakse puhastusala ranna suunas ja kooskõlas kõrvalasuva Pärnu Jahtklubi talgukorraldajaga jõe ülemjooksu suunas. Kogunemiskohaks on talgukorraldaja märkinud sanatoorium Tervis parkla, Seedri tn 6. Töid juhib Vaike Pärnoja.

Puhastatakse ka Raeküla piirkonnas Lembitu tänava metsa- ja rannatee okstest ning olmeprahist. Kogunemiskoht on Lembitu tänava ja Kalevi puiestee ristmikul kell 10.00. Sealne talgujuht on Katrin Aarma.

Talgutööna korrastatakse Pärnu jõe vasakkallas kesklinna piirkonnas. Koristatakse olmejäätmed, riisutakse lehed, hein ning lõigatakse oksad. Kogunemine on Port Arturi kaubanduskeskuse jõeäärses parklas. Talgutöid juhib Margit Kurn.

Talgutööna korrastatakse Agape kiriku ümbrus ning Männi park. Riisutakse kokku lehed, käbid, koristatakse praht. Puhastatakse Männi tänava äärne ala ning ka Rääma oja kaldad. Abikäsi oodatakse Agape kiriku juurde kell 11.00. Talgujuht on Tõnu Kuusemaa.

Korrastatakse Alevi kalmistu puulehtedest ning mahakukkunud okstest. Talgulisi oodatakse Alevi kalmistu Raeküla poolse värava juurde kell 11.00.

Toimub ka seikluslik talgupäev Pärnu lahel, mille raames korrastatakse väikepaatide ning merealuste randumiskohad olmeprügist. Talgukoht ning kogunemine on Pärnu Jahtklubist 100 meetrit muulide suunas oleval liivaribal kell 10.00. Teine talgukoht on Audru jõe suudmes olev liivarand (Pärnu veepuhastusjaama taga). Talguobjektide vahel liigutakse meresüstadel või abimeeskonna masinatel. Talgujuht on Argo Linnamäe.

Talgutöödena korrastatakse Vana-Pärnu rand. Koristatakse rannaala ning paigaldatakse prügi mahapanekut keelavad sildid. Kogunemiskoht on Merekalda 47 maja ees. Seal ootab talgulisi Urmo Treial.

Talgukohad on täies ulatuses hõivatud Karja 12 aadressil ja Pärnu jõe ääres Uue silla ning metsa vahelisel lõigul. Teiste paikade koristustöödele on veel võimalik registreeruda.