Prügile ja koristamisele pühendatud nädal Kuressaare teises lasteaias (05. mai)

Meie Maa 05.05.2010 
Autor: Viima Rauniste

Varajane lapsepõlv on tulus aeg õigete hoiakute kujundamisel. Otse loomulikult kodu ja lasteaia/kooli ühistööna. Lastes keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks nimetati aprilli viimane nädal lasteaias prüginädalaks.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Maris Sepp käis lastele rääkimas prügist ja selle sorteerimisest. Õpetaja Tiia sõnul oli sellest kursusest suur kasu. “Lapsed on nüüd targemad ja teadlikumad. Neile oli hästi meelde jäänud, kuhu tuleb panna hallitanud leivad, kuhu patareid, kuhu muu praht. Pärast oli õppemäng, kus tuli ohtlikud jäätmed, biojäätmed, metall ja muu eraldi sorteerida,” rääkis ta.

Õpetaja Eveli lisas omaltpoolt: “Lapsed hakkasid pärast seda kursust prügi märkama, nad korjavad selle üles ja küsivad prügikotti, kuhu see panna. Kui jalutamas käime, ütlevad kohe, kui näevad, et keegi on pahateo teinud ja sodi maha visanud.

Tänusõnad lasteaia metoodikule Elle Tiitsaarele, kes sellise õppuse organiseeris. Lapsed said isegi tunnistuse, et on läbinud prügi sorteerimise kursuse. Hiljem mängisid nad arvutis Jussikese sorteerimismängu. Tegelikult on lapsesilmad avatud igasugu asjadele.”

Aprillikuu viimasel argipäeval oli kavas minna Kaubaaita pakendeid viima, kus kõik tuli sorteerida eeskirja kohaselt. Ja kindel plaan oli ühise suure perena teha prüginädala lõpus teoks “Teeme ära!” egiidi all hoovikoristus.
Tagasiside korras saab märkida, et mõlemad plaanid sai täidetud, nii prügi viimine ja sorteerimine kui koristustalgud.

Vaatamata hommikusele vihmasabinale tulid paljud lapsevanemad koristustöödele. Igast rühmast, kokku üle 60 issi-emme. Õpetaja Varja Toompuu sõnul oli kiiduväärt see, et see ettepanek tehti just laste hoolekogu ettepanekul, millest juhataja ja metoodik õhinal kinni hakkasid. Talgud õnnestusid igati, kogu hoov sai puhtaks ja ilusaks.

Paistab, et koostöö kodude ja lasteaia vahel sujub.