Pranglil talgulisi üle Eesti (07. mai)

Viimsi Teataja 07.05.2010 

Käesoleval aastal võeti sihiks Kelnase sadama territoorium ning sadamas paiknev kalakuur, mida pole koristatud aastakümneid. Lisaks ka kiriku ja kalmistuaia ümbruse puhastamine võsast ja prahist.

Külalisi, keda vihm ning kõle mereilm ei heidutanud, oli talgutel väga erinevaist Eesti paigust, näiteks Tartust, Tallinnast ja isegi Saaremaalt, kokku 60 inimest, kellele lisaks oli töötamas ka kümmekond Prangli oma elanikku.

Peale tööd oli Prangli rahvamajas ühine supi- ja koogisöömine, seejärel aga vaba aeg kuni paadi väljumiseni. Rahvamajas jagati Prangli kaarte külalistele, kellel oli huvi saare peale jalutama minna.

Seoses talgutega koostas Prangli Saarte Külaühing ka saare teede ja tänavate korashoiuks projekti Kohaliku Omaalgatuse programmile, kust taotleti rahastust murutraktori soetamiseks, mille abil saab saare avalikke territooriume korras hoida. Projektile saadi rahastus ning masin on olnud Pranglis väga suureks abiks.

Siinkohal soovib Prangli Saarte Külaühing tänada kõiki talgutel osalejaid, nii külalisi kui oma saare elanikke - tänu kõigile nendele töökatele kätele sai Prangli saare Kelnase sadam ning kirikuaia ümbrus täiesti uue näo.

Täname ka Viimsi Vallavalitsust, kes võimaldas meie talgulistele tööks abivahendeid ning ülemere transpordi.

Prangli Saarte Külaühing MTÜ