Mulgi om kõva talgupidäje (28. apr)

Sakala 28.04.2010

Rohkemb ku veerändsaan Mulgimaa külän om käimän laubatse talgutüü ettevalmistuse.

«Teeme ära!» kodulehe pääld tule vällä, et Karksi vallan tetäss koristustüüd Nuutsaku puhkekeskusen ja esiki paksu mõtsa sihen Käosaare jahimajan. Aga Mulgimaa kige suurembe koristustalgu tuleve sü aaste tulevese mulgi äärberi kotusse pääl Sooglemäe talun, kunkottale oodetess kogundi kattesadat inimest.