Üksinduses jagatud ühtsus (10. märts)

Eesti Päevaleht 10.03.2010
Autor: Andrus Saar

Taliolümpia aegu elasime oma kodudes vähemalt paar korda läbi suured ühtekuuluvustunde hetked.

Ausalt öeldes pigem nende ootuse. Tasuks saimegi rahulolutunde. Ühe puhul segas rõõmust täitsa lakke hüppamast selle hõbedane läige, teisel juhtumil jäid jalad teatud rahuloluga kindlalt põrandale. Kolmandatest hetkedest puudub põhjus kõnelemiseks. Mõned asjatundjad oletavad, et nelja aasta pärast rõõmustab meid juba ainuüksi taliolümpial osalemise fakt. Ühtekuuluvustunne on pidulik oma olemuselt, sest tajud teisi inimesi, nagu värskelt armunu vaatab oma kaaslast – uhkustundega, ilma igasuguse kriitilise meeleta, sest ollakse oma, meid seob ühine kogemus ja tundmus. Kas selliste hetkede ning sellest osasaajate arvukus näitab tõusu- või langustendentsi?

Näib, et Eestis haarab solidaarsustundmus maksimaalselt umbes 300 000 inimest. Nii suureks võib küündida meile oluliste sündmuste auditoorium: laulu- ja tantsupidu, meie kaasmaalaste esinemine olümpiamängudel, Eesti Vabariigi aastapäevaballi kätlemistseremoonia, mõni superesinemine. Suurem osa ühtekuuluvusega seotud seiku ei ole päris-, vaid meediasündmused, vähemalt enamiku rahva jaoks. Neid sündmusi, kuhu koguneb rohkesti inimesi, kus sa oled tegija inimene, jääb aina vähemaks.

Me tunnetame ühtsust valdavalt teleri taga istudes, mitte aga sündmuses osalejana. Ka siis, kui juhtume ise kohal olema, jääb meile enamasti pealtnägija roll (näiteks laulupidu). Siiski on viimastesse aastakümnetesse jäänud mitmed sündmused, milles on inimesed tunnetanud ühtsust koos teiste inimestega: näiteks öölaulupeod, Balti kett, „Märkamise aeg” ja „Teeme ära!” esimene laine.

Medalivõitja vastuvõtu hõredus

Võiks välja pakkuda valemi – mida suurem on tõenäosus, et meie kaasmaalane võib edukalt massiüritusel esineda, seda enam kasvab tõenäosus suure auditooriumi võimalusse. Selles valemis puudub vähemalt üks tunnus – auditooriumi või osalejaid siduv väärtus(ed). Ilma ühisväärtuseta ei sünni suurt kaasaelajate hulka.

Meedia ühendab suurt hulka inimesi. Kuid ühistunde tekkeks peab olema veel midagi. Ilmselt kõrged ootused. Kui saavutused on eriti kõrgest klassist, siis on ühtsustunne võimsam. Valdavalt jagub ühtsustunnet teleri ette. Kui saavutus tuhmim, siis ega naljalt välja ei tulda. Värskeim näide – Kristina Šmigun-Vähi pidulik vastuvõtt Tallinnas Raekoja platsil, kus asjapulkade arv ei olnud sugugi paljudes kordades väiksem kui kohale tulnud pealtvaatajate oma. Hoolimata tippjuhtide säravast esindatusest ja The Suni esinemisest ning pidulikkusest läks asi üsna kurtidele kõrvadele. Samasugune lugu oli Vabadussõja võidusambale pärgade asetamise tseremooniaga, kus rahva osalus oli piinlikult olematu. Kas oleme uue suundumuse tunnistajaks?

Kristina Šmigun-Vähi vastuvõtu hõredus räägibki sellest, et auditoorium sai oma elamuse kätte juba telerit või mobiiltelefoni või internetti vaadates. Tavalise näost näkku massisuhtlemise järele väheneb vajadus. Kangelased ei ela tänapäeval enam palju kauem aega kui uudised. Viimaste juurde enam tagasi ei pöörduta. Kui midagi on teada saadud, info vastu võetud, läbi elatud, sotsiaalvõrgustikes suheldud, siis antakse ruumi uutele sündmustele, kangelastele.

Möödunud sajandil uute meediate leviku aegu püstitati tees maailmast kui külast, see tähendas, et ükskõik kus külas toimuvast saab teada kogu maailm peaaegu samal hetkel. Ühetaolisus lõi ettekujutuse ühemõõtmelisest massinimesest, kelle sünnitas massimeedia. Täna-päeval on asjad küll teisiti. Massimeedia eksisteerib, kuid selle ühetaoliste sõnumite saatmise jõud on vähenenud. Massimeedia suudab vormida üldrahvuslikke manifestatsioone, kuid selle jõud on aastatega vähenenud. Infokanalite rohkus ning infotootjate hulga plahvatuslik suurenemine toob kaasa nn ühtse vaimsuse loomise nõrgenemise. Loomulikult eksisteerivad teatud erandid: laulupidu, sport, mõni poliitiline aktsioon.

Ühtsustunne rajaneb inimeste arusaamadel iseendast, enese grupikuuluvusest. Inimesed ei saa oma identiteedi leidmise, selle säilitamise ning redefineerimise vaevadest eales vabaks. See on osa inimese minast, mis suhestub iseendaga ja välismaailmaga. Kes ma olen, kuidas ma ennast tunnetan, kuidas teised võtavad mind vastu: need ei ole ainult täiskasvanuks saamise mured. Pidevalt toimub enese võrdlemine teistega. Selle võrdlusega saame teadlikuks iseendast ja oma kuuluvust gruppi, kellega seovad meid mingid asjaolud, teatud vaated, käitumised, rituaalid.

Mida väiksema grupiga on tegu, seda rohkem kokkulangevusi me leiame ja seda tugevam on grupi meie-tunne. Mida suurem grupp, seda lõdvemaks muutub ühtsus, sest ühisjooni, ühisväärtusi, mis liidaksid, jääb aina vähemaks. Rahvuse ja riigi tasandil kuivavad need päris kokku. Kõige selgemalt lööb ühtsus välja vastandamise olukorras. Näiteks välismaal olles või siis näiteks jalgpallistaadioni katlas olles, kui olete end määratlenud mingi meeskonna fänniks. Ühtsustunde kogemise eelduseks on ühised kogemused.

Järjest enam tekib juurde eri sotsiaalseid gruppe, millest igaühel on teistest erinev kultuur ja kogemused. Ühissümbolite osakaal väheneb, väheneb ka ühiskultuuri osa. Mida enam rahvusi, seda vähem ühist keelt. Sport on üks nähtusi, mis ühendab, kuigi Eestis mitte rahvusüleselt.

Info hankimise viisid muutuvad ülima kiirusega. Seda iseloomustab valikute isikupärasus ja info vastuvõtu autonoomsus. Pea kõigis sfäärides suureneb individualiseeritus, tekivad omad väärtused, mis omakorda tähendab eemaldumist traditsioonilistest meediakanalitest, mis on olnud olulisteks inimeste sotsialiseerimise agentideks. Nüüd on selleks internet, sotsiaalsed suhtlusvõrgustikud, mobiiltelefonid.

Uued kanalid ei asenda küll täielikult perekonda ja sõpru. Kuid nendel võrgustikel on neile omased spetsiifilised väärtused. Kool on praegu üsna ainsaks kohaks, kus püütakse kujundada võimalikult suure hulga inimestele võimalikult ühesuguseid arusaamu. Paraku üheülbalise kooliprogrammi kaudu, mis on piiratud teatud kultuuriliste, poliitiliste ja muude väärtustega.

Väga mõjutatavad noored

Noored on uue meedia kasutamisel enamasti osavamad kui nende vanemad, kuid neil puudub kogemus ja küünilisus, mistõttu on nad alarmeerivalt vastuvõtlikud kõiksugustele mõjutustele. Noori saab meedia kaudu mingiks tegevuseks aktiviseerida, kuid ainult lühikest aega. Praegusel ajal mängivad ärataja rolli eelkõige sotsiaalvõrgustikud. Eks see ole ka põhjus, miks massimeedia trügib saama osaliseks sotsiaalvõrgustikes.

Üha vähem inimesi huvitub poliitikast ja sotsiaalsetest arengutest. Teisalt näitavad uuringud, et inimesed hindavad kõrgelt oma poliitilisi oskusi ning nad väidavad mõistvat poliitikat läbi näha. Suureneb individuaalne autonoomia. Suured poliitilised kogukonnad ja kollektiivne mobiliseeritus ei ole enam atraktiivsed. Üks põhjusi seisneb selles, et väga keerukas on jõuda ühisele arvamisele, jagatud arusaamisele.

Inimene võib olla poliitikast väga huvitatud, kuid samal ajal väheneb inimeste tarve jälgida neid sündmusi, seisukohti, mida meedia käsitleb. Meedia jätkab olulise rolli mängimist seadusandjate ja institutsioonide vahel, kuid selle staatuse väärtus on devalveerumas ning roll ühiskonnas demokraatia kindlustamisel langemas.

See, mida inimesed poliitikast otsivad ja milliseid orientatsioone nad toetavad ja milles osalevad, on tugevalt mõjustatud isiklikest huvidest. See tähendab aga eemaldumist ühistest arusaamadest selle kohta, mis on ühiskonnale hea. Siit saab alguse ka poliitilise eliidi ja tavakodanike suhte erosioon. Eks see ole ka põhjus, et poliitilise eliidi osalusel korraldatud ettevõtmised koguvad üha vähem klakööre ja ühiste väärtustega inimesi.

Ühtsustunde läbielamine kolib pigem üksindusse, veebi- ja mobiilside avarustesse, saatjaks ühised väärtused ja kogemused. Viimasedki muutuvad pigem virtuaalseteks kui realistlikeks. Umbes nagu euroopalikud väärtused. Neist räägitakse rohkesti, nende määratlemisel jäädakse kidakeelseteks.