Üks päev Eestimaa looduse heaks (06. apr)

Järva Teataja 06.04.2010  
Autor: Aigar Kallas

Metsaga on ühel või teisel moel seotud igaüks. Kes teeb tervisesporti, kes käib marjul ja seenel või niisama kaunist loodust nautimas. Ega siis ilmaasjata metsa Eesti suurimaks rikkuseks peeta.
38 protsenti Eesti metsadest on riigimetsad, mille käekäigu eest hoolitseb Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga, korraldab riigimaadel looduskaitsetöid ja ulukihoolet.

Mets muutub üha populaarsemaks puhkusepaigaks

Eestimaa loodus on mitmekesine, omanäoline ja habras, millest esimest korda Eestisse sattujad sageli hingepõhjani vaimustuvad, ometi ei mõista kõik eestimaalased meie suurimat rikkust alati nautida ja vääriliselt hinnata.

RMK üks eesmärk on ka eestimaalaste loodusteadlikkust tõsta. Oma osa on siin matka- ja õpperadadel ning mitmel puhkepaigal RMK kolmeteistkümnel puhkealal, viies rahvuspargis ja 40 kaitsealal.

Elistvere loomapargis saab tutvuda meie metsade põliste asukatega - seal leiavad peavarju Eesti metsades hätta sattunud loomad.

Kuid lisaks kogemisele pakub RMK juba aastaid ka võimalust ise Eesti metsade tervise eest hoolitsemisel kaasa lüüa: vabatahtlike kaasabil istutab ja külvab RMK metsa igal aastal rohkem kui 4000 ha ja paneb kasvama üle 10 miljoni uue puu.

Vastukaaluks saadi riigimetsast näiteks 2009. aastal ligi 2,5 miljonit tihumeetrit puitu.

Mets on aasta-aastalt aina populaarsem puhkusepaik: 2009. aastal külastati riigimetsa 1,5 miljonil korral. RMK korraldab seejuures looduskasutust viisil, mis ei ületa looduse taluvuspiire ning säilitab bioloogilise mitmekesisuse ka tulevastele põlvedele.

Aastapäevad tagasi lisandus RMK kohustuste hulka praktiliste looduskaitsetööde tegemine riigimaadel. Esimesel aastal oli eesmärk tegeleda töödega, mille tulemusel oleksid hooldatud erinevad looduslikud kooslused suurematel pindadel ja looduskaitseliselt olulistel aladel.

Töid tehti ligi 30 objektil, mille tulemusel muutus paremini juurdepääsetavaks umbes 500 ha hooldatavaid alasid.

Paraku ei tule kõik inimesed metsa vaid heade kavatsustega. Metsas leidub kohti, kus on tegemist ebaseaduslike prügilatega.

Suur osa metsade puhtamaks muutmisel ja inimeste teadlikkuse tõstmisel oli 2008. aastal korraldatud prügikoristusaktsioonil«Teeme ära!», kuid jätkuvalt on meie seas inimesi, kes avalikku metsa oma prügiga reostavad.

Eelmisel aastal likvideeris RMK riigimetsast 249 000 kg jäätmeid (sh 7000 kg ohtlikke jäätmeid), mis paiknesid looduses laiali ligi 90 hektaril.

Raha prügireostuse likvideerimiseks kulus 2009. aastal ligi 500 000 krooni. Kõik see on märk, et puhtuse väärtustamise nimel tuleb meil ühiskonnana veel teadlikku tööd teha.

Ootame talgujuhte

1. mai talgupäevaks valib ja valmistab RMK riigimetsas ette ligi 100 talguplatsi ning annab need üle vabatahtlike seast kerkinud talgujuhtidele.

Talgulised saavad pesakaste paigaldada, matkaradu korrastada ja ehitada ning Elistvere loomapargis vanu aedikuid lammutada.

Ehitada saab kiviaeda, hooldada pärandkultuuriobjekte, koristada telkimis- ja lõkkeplatse ning korjata riigimetsast oksi ja prügi.

Pärast talgupäeva võtab RMK talguplatsi vastu ning korraldab kogutud prahi ja okste äraveo. RMK on valmis võimalusel toetama ka kohalike elanike algatust riigimetsas talgukohtade leidmisel, hinnates ala sobivust talgutöödeks, kontrollides looduskaitseliste piirangute olemasolu ning hankima töödeks lubasid ja kooskõlastusi.

Kõigil talguhuvilistel tasub külastada veebilehte www.teemeara.ee, kus alates 1. aprillist on võimalik end südamelähedastele talgutele kirja panna.

Kes tunneb, et tahaks riigimetsa heaks talgujuhina kaasa lüüa, võiks endast märku anda talgute kodulehel www.teemeara.ee

«Löö kaasa» lingi alt leiab registreerimisvõimaluse «Hakka vabatahtlikuks» sildi all. Edasi võtab talgujuhtide toimkond teiega juba ühendust.

Kõikide nende tööde tulemusi saame hiljem ühiselt nautida, peale selle saavad kõik RMK talguplatsidel tööd teinud inimesed tänutäheks Elistvere loomapargi tasuta pääsmed.

RMK kutsub üles suhtuma loodusse vastutustundlikult ja loodab kõigi metsasõpradega kohtuda 1. mai talgutel.

Aigar Kallas, RMK juhatuse esimees