Kivi-Vigalas peeti korraga mõtte- ja töötalgud (11. mai)

Nädaline 11.05.2010
Autor: Tiia Truu

Laupäeval, 8. mail olid Kivi-Vigalas kahed talgud korraga. Kell 11 algasid Vigala külade keskuses valla MTÜde ja sihtasutuste esindajate mõttetalgud teemal ,,Vigala valla ettevõtluse arendamine ning kohaliku ressursi ja Raplamaa Partnerluskogu toetuste parema ärakasutamise võimalustest".

Paralleelselt eespool nimetatuga korrastati sama hoone ees eelmisel sügisel rajatud külaplatsi: vaadati üle, kuidas taimed on raske talve üle elanud, istutati väljalangenute asemele uued, lõigati tagasi ja väetati põõsaid. Kõike seda tehti külaväljaku projekteerija Margit Leemeti juhendamisel. Appi tulid hiljem ka need, kes mõttetalgutel osalesid. Töö külaplatsil kestis poole viieni.

Mõttetalgutele oli tulnud tosin ettevõtjat. Korraldaja, Vigala valla abivallavanema-arendusspetsialisti Riina Redlichi arvates oleks võinud asjast huvitatuid rohkem olla. Tema ise rääkis lähemalt 2009. ja 2010. aasta projektitaotlustest, mis esitati Raplamaa Partnerluskogule. Kuidas taotlusi esitada, nende plussidest ja miinustest - sel teemal kõneles ..Jätkusuutlik Vana-Vigala" projektijuht Maie Üürike. Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Natalja Lüllmaa andis näpunäiteid, kuidas ettevõtlust arendada. Ta pidas oluliseks, et eelkõige paraneks koostöö oma valla territooriumil asuvate ettevõtete vahel. Üks väljaöeldud mõtteist oli järgmine: kui S.S. Vigala Puu OÜ teeb voodeid, miks ei võiks siis samas vallas asuv Liisu Rõivad OÜ teha neile katteid?!

Mõttetalgutel oli kõneks ka info vahetamine ning teenuste pakkumine elektrooniliselt. Kivi-Vigalas on kauni kujundusega külaplats, nüüd tuleks tõsisem heakorrastamine plaani võtta Jaama asulas Vana-Vigalas. Järge ootavad Vigala kiriku kiviaed ja Näljamüür Vana-Vigalas.

,,Kindlasti korraldame koos ettevõtjatega selliseid mõttetalguid ka edaspidi, sest teemasid ja probleeme jätkub," ütles Riina Redlich.